User Registration

or Cancel
Ora: 5:30
Info

Info

 


Cu prilejul celei de-a 27-a aniversari de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă, la Anenii Noi a avut loc, tradiţional, o ceremonie de depunere de flori. Prilej cu care, oficialităţi raionale şi orăşeneşti, manageri de instituţii şi servicii publice, funcţionari, oameni de cultură, politişti şi veterani, au depus flori la monumentul lui Stefan Cel Mare şi Sfânt. Nu înainte de a onora simbolurile de stat, de a păstra un minutde reculegere în memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă şi de a adresa mesaje de felicitare Ţării şi Neamului.
Tradiţional au răsunat şi discursuri patriotice, în calitate de oratori fiind vicepreşedinta raionului - Natalia Procopii-Scobioală, primarul oraşului - Veaceslav Bondar, consilieri raionali. Fiecare în parte s-au referit la importanţa de a trăi într-o ţară liberă şi independentă, de a promova valorile naţionale, de a contribui la bunăstarea ţării, dar şi la necesitatea de a ne implica mult mai mult în calitatea noastră de cetăţeni în procesul de valorificare a spiritului patriotic.
De asemenea, în centrul oraşului au răsunat şi melodii patriotice – toate în interpretarea artiştilor Casei Raionale de Cultură.


În baza surselor on-line

 


Ladata de 24 august 2018, la Anenii Noi s-a desfășurat Conferința pedagogică cu genericul "Împreună pentru educație de calitate". 
Prezenți la eveniment au fost dl Alexandru Barbăroșie, președintele raionului, dna Natalia Procopii-Scobioală, vicepreședintele raionului, dna Natalia Grîu, specialist principal Direcția învățământ general a Ministerului educației, dar și primari, cadre didactice, manageri, elevi și părinți.
Cu toții au vorbit despre importanța educației de calitate în societate, dar și despre problemele cu care se confruntă sistemul: lipsa cadrelor, scăderea numărului elevilor, închiderea școlilor, etc.
A domnit, totuși, o atmosferă pozitivă, plină de speranțe.


Cor. nostru

La mulţi ani, MOLDOVĂ !

Friday, 24 August 2018 16:39

                     

             Stimaţi locuitori ai raionului Anenii Noi !

   Acum 27 ani Republica Moldova

şi-a declarat Independenţa, devenind un stat Suveran, Democratic şi Liber de a-şi  hotărî prezentul şi viitorul.

   Calea parcursă în aceşti ani demonstrează voinţa poporului de consolidare şi integrare în marea familie europeană.

   Sărbătorile Naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova”şi „Limba Noastră” trezesc în sufletul fiecărui cetăţean sentimentul de mândrie faţă de trecut, dragoste de limbă, neam şi ţară.

   Cu prilejul Sărbătorilor Naţionale vă aduc sincere felicitări, urându-vă sănătate,  perseverenţă, noi realizări  întru binele ţarii, bunăstatre şi un viitor mai sigur!  

 

  Cu înaltă consideraţie

Alexandru BARBĂROŞIE, Preşedintele raionului Anenii Noi              

Anunţ

Friday, 24 August 2018 11:39

 

În perioada 1 – 7 octombrie 2018 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XII-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican. 

SNV este evenimentul care mobilizează un număr mare de organizaţii şi cetățeni din toată țara pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Evenimentul este inclus în art. 15 pct. (2) lit. a) din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010. Pe parcursul unei săptămâni autorităţile publice, instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă în parteneriat cu mass-media, business-ul, persoane publice etc. realizează campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acţiuni de caritate, salubrizare, şezători, instruiri etc. Pentru mai multe informații vedeţi ultimele rapoarte: Raport SNV 2014Raport SNV 2015, Raport SNV 2016, Raport SNV 2017.

Invităm autorităţile publice centrale, raionale, primăriile, alte instituţii publice necomerciale, organizaţiile societăţii civile și grupurile de inițiativă, să descarce FORMULAR DE PARTICIPARE SNV 2018, să-l completeze şi să-l trimită până la data de 25 septembrie pe adresa de e-mail a coordonatorului din zona respectivă sau pe adresa: tdv.secretariat@gmail.com (în cazul în care nu există un coordonator desemnat).

Pentru informaţii suplimentare accesaţi Linculhttps://tdvmoldova.wordpress.com/2018/08/20/invitatie-la-implicare-in-snv-2018/


Diaspora Start-up – programul prin care statul român oferă printre altele, fonduri nerambursabile de maximum 40.000 de euro unor români care s-au întors din străinătate pentru a-ș deschide mici afaceri în România. Selecția viitorilor antreprenori intră în responsabilitatea organizațiilor care derulează proiectele, subliniază Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Un seminar de instruire cu cetățenii români din raionul Anenii Noi a avut loc sâmbătă, 18 august, la consiliul raional, organizat de secția economie. În fața audienței, formată cetățeni români din raion, au vorbit: Liliana Agheorghicesei, Președinte la Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava – implementator al proiectului în regiunea de Nord-Est a României, Lilian Rotaru, reprezentant al proiectului. Au fost adresate întrebări practice, cu răspunsuri pe măsură.
Doritorii de a participa la program au putu complete pe loc formularele de aplicare la cursul de instruire și la programnul de granturi.
DIASPORA START-UP - cum funcționează
Audiența a aflat că sunt eligibile practic toate domeniile economice, cu excepția agriculturii și transporturilor, cu condiția ca solicitanții de grant să participe la un curs gratuit de antreprenoriat, desfășurat de Uniune Europeană.
Pot beneficia de grant atât întreprinderile nou-înființate, cât și cele care activează deja.
Persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere (șomeri/ inactivi/ persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;
b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (exceptând Bucureștii și județul Ilfov);
c. au vârsta de minimum 18 ani
d. poseda cetățenia română
e. fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă
f. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,
sau
demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,
sau
demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.
Administratorul schemei va selecta 20 de planuri de afaceri (prin concurs) care vor beneficia de ajutor de minimis, respectiv 40.000 euro/plan de afaceri. De asemenea, în proiect se vor desfășura acțiuni care au ca scop final monitorizarea activității întreprinderilor nou înființate.
Planurile de afaceri selectate vor primi la prima etapă 30 mii de euro, restul de 10 mii fiind virate pe contul întreprinderii după atingerea de către ea a cifrei de afaceri de 10 mii de euro.
Având în vedere specificul acestui apel de proiecte, și anume faptul că schema de antreprenoriat își propune să creeze oportunități de reîntoarcere în România pentru cetățenii stabiliți în străinătate și să valorifice abilitățile dobândite de aceștia (antreprenoriale și/sau profesionale), prin deschiderea unei afaceri în țară, informații suplimentare pot fi obținute și de pe pagina a ministerului care gestionează strategia pe domeniu.
Înregistrarea aplicanților – pe http://startup4diaspora.ro/.


Octavian Zelinski

30 de familii cu 3 și mai muli copii, inclusiv 7 familii de asistenți parentali, au beneficiat vineri, 17 august, de ajutoare materiale unice oferite de Consiliul raional Anenii Noi.
Astfel, 35 mii de lei au fost repartizați după cum urmează: 26 mii de lei familiilor cu 3 până la 11 copii (2 familii), iar 9000 de lei – familiilor de asistenți parentali, care îngrijesc de la 1 la 4 copii. 
3 familii,care au adus de curând pe lume tripleți au primit câte 2000 de lei, la fel 2 familii de asistenți parentali, restul de 25 de familii au primit câte 1000 de lei.
Președintele raionului, cel care a înmânat ajutoarele bănești, a menționat că va încerca și pe viitor să susțină familiile cu mulți copii, care sunt o prioritate a Consiliului raional.


Octavian Zelinski

ANUNŢ DE ANGAJARE

Thursday, 09 August 2018 13:34

     Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei publice    vacante:

          Şef Direcţie Finanţe

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: sistematizarea veniturilor şi cheltuielelor bugetului raionului.Organizarea şi asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional. Administrarea executării bugetului raionului.

           Sarcinile de bază:

-Examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a raionului,culegerea informaţiei necesare pentru elaborarea bugetului raional.

-Elaborarea pronosticului bugetului raionului,bugetului raional in termenele stabilite de Ministerul Finanţelor şi conform principiilor de bază ale bugetului statului in domeniul veniturilor şi cheltuielilor.

-Asigurarea funcţionarea instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

                 Şef serviciu relaţii funciare şi cadastru

     Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: coordonarea reglementăii regimului proprietăţii funciare şi ţinerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru

                    Sarcinile de bază:

     Dirijarea procesului de reglementare  regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului , coordarea  la nivel raional a activităţilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a Statului.

Condiţii de participare la concurs:

- Cetăţean al RM; - Domiciliu permanent în RM; - Studii superioare de specialitate ( Finanţe şi buget); - Minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă; - Cunoaşterea limbii de stat; - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

Dosarul de concurs care va conţine:

- Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv; - Copia buletinului de identitate; - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz); - Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 

30 august 2018

Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,Şef Serviciu resurse umane,Aurelia Lungu.

Relaţii la tel./fax 0265 2-37-20/

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

-  Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

-  Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr.355-XVI din 23 decembrie,2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

- Legea organic nr.155din 21 iulie,2011 privind aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

Legislaţia specială

- Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-  Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

 - Legea 847-XII.din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

- Legea 397-XV din 16 octombrie,2003 privind finanţele publice locale.   - Legea Nr.1247 din 22.12.1992

privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

 

 


Un proiect inedit este în curs de implementare în raionul Anenii Noi din luna iunie curent. Grație implicării dlui Valeriu Coteț, fundația austriacă Kindervolkstanzgruppe a alocat mijloace financiare în vederea ajutorării a câtorva zeci de familii nevoiașe din raion, cărora li s-au cumpărat capre de lapte.
35 de familii, cu 139 de copii au beneficiat de capre în cadrul proiectului, iar alte 70 de familii, cărora nu a fost posibil să li se achiziționeze animale de lapte, au primit asistență financiară pentru achitarea energiei electrice.
Acum câteva zile finanțatorii austricei au vizitat raionul, întâlnindu-se cu echipa de proiect, dar și cu președintele raionului Anenii Noi, dl Alexandru Barbăroșie. Sponsorii generoși s-au convins de faptul că proiectul este implementat cum se cuvine, fapt confirma și de zecile de beneficiari prezenți.
Proiectul austriac este sprijinit și de direcția raională asistență socială și protecție a familiei.


Cor. nostru

Page 11 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]