User Registration

or Cancel
Ora: 5:33
Info

Info

 

Ansamblul vocal ”Lacrima” din Cobusca Veche a reprezentat cu succes raionul Anenii Noi la Festivalul Internațional de folclor ”Ceahlăul”, desfășurat în județul Neamț în perioada 2-7 august curent. Festivalul, ajuns la a XXI-a ediție, a reunit colective artistice din Taiwan, Georgia, Grecia, Ucraina, Serbia, dar și colective românești din Macedonia, Ucraina, România și Republica Moldova.
Ansamblul ”Lacrima” a fost unicul ansamblul din republică, invitat pentru a participa la festivalul, care a fost unul itinerant, cu concerte în Piatra Neamț, Roman, dar și în alte localități ale județului înfrățit cu raionul Anenii Noi din 27 martie curent.
Festivalul ”Ceahlăul” a fost organizat de Consiliul Județean Neamț și de centrul de cultură ”Carmen Saeculare” din același județ.

 


Cor. nostru

Primarii pentru Creștere Economică

Thursday, 02 August 2018 06:59

Consiliul Raional Anenii Noi, de curând a dobândit statutul de membru în cadrul inițiativei :. Un nou instrument de suport al Uniunii Europene destinat autorităților locale, menit să consolideze eforturile de dezvoltare a sectorului economic la nivel local.
În temeiul Deciziei Consiliului Raional Anenii Noi nr. 03-06 din 12 iulie curent, Președintele raionului Anenii Noi, dl Alexandru Barbăroșie a semnat declarația de membru din numele autorității locale. Acest statut a fost confirmat prin certificatul înmânat în cadrul unui eveniment desfășurat la începutul acestei săptămâni. Sesiunea de instruire a debutat cu înmânarea certificatelor membrilor noi inclusiv Consiliul raional Anenii Noi, care a fost reprezentat de către Secretarul consiliului raional dl. Boicu Petru.
Tematica seminarului a fost Poziționarea externă și marketing teritorial, pe durata zilei de instruire fiind abordate subiecte precum, promovarea potențialului economic și investițional local al comunităților, construcția imaginii și dezvoltarea poziționării, branding-ul local, atragerea și promovarea investițiilor pentru comunitățile locale la fel și dezvoltarea strategiei de marketing pentru comuinitate.
Etapele următoare prevăzute de promotorii inițiativei la nivel național în persoana dlui Lilian Danilov, conține o serie de măsuri pentru elaborarea unui plan local de dezvoltare economică pentru următoarea perioadă de doi ani care va fi precedată de susținerea financiară oferită de UE în cadrul programului Parteneriatul Estic dar și altor programe de susținere financiară.

 

Autor:  Boicu Petru,secretarul consiliului raional

 

 

Fotografia postată de Consiliul raional Anenii Noi.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Wednesday, 01 August 2018 07:45

                  

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Anenii Noi anunţă, repetat, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  de "Asistent social comunitar" în primăria s.  Gura Bîcului, pe o perioada nedeterminată.

                    Cerinţele faţă de candidat:

a) Persoanele cu studii superioare în asistenţă socială

b) Studenţii  care fac studiii în domeniul asistenţei sociale, la secţia cu frecvenţă redusă, (anul III)

c) persoanele care au absolvit o instituţie de învăţămînt superior - pedagogie,

d) persoanele care au studii medii în medicină

                        Documentele necesare

1. Curriculum Vitae

2. Copia diplomei de studii

3. certificatul medical

4. Copia carnetului de muncă

5, Copia buletinului de identitate

6. Cererea către DASPF Anenii Noi

                                    Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislaţia în domeniul social ( Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social şi Legea 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi)

*  Codul muncii al RM

          După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţia Familiei Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August,4, et.I biroul 113, telefon de contact : 026523963, 068611315.

        Depunerea dosarelor la data de 01 august 2018 pînă la data de 20 august 2018.

        Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, şef serviciu asistenţi sociali comunitari

 


Acesta este mesajul transmis de președinții de județe din regiunea de dezvoltare Centru, România, unde, recent, s-a aflat o delegație a Consiliului raional Anenii Noi.
Din delegație au făcut parte dna Svetlana Basarab, șef  Direcția dezvoltare regională și dl Petru Boicu, secretarul Consiliului raional.
Scopul vizitei a fost schimbul de experiență cu partea română în ceea ce privește atragerea și implementarea de proiecte europene de dezvoltare, cu precădere în domeniile: apă și canalizare și managementul deșeurilor solide.
Au fost vizitate județele Sibiu, Alba, Mureș și Brașov. În județul Sibiu a fost prezentat un proiect de gestiune a apei și canalizării, în valoare de circa 100 de milioane de euro (stația de tratare – în imaginea nr. 1). Un proiect similar a fost prezentat și în județul Alba, unde întreprinderea care gestionează sistemul d alimentare cu apă are circa 370 mii de beneficiari, proiectul european cifrându-se la circa 127 de milioane de euro (de milioane primul proiect și 100 de milioane al doilea). Grație numărului mare de beneficiari, prețul unui metru cub de apă este de circa 3,5 lei românești (circa 14 lei moldovenești). A fost prezentat și proiectul implementa deja al unui poligon de deșeuri (în imaginea nr. 2). În județul Mureș membrii delegației au vizitat poligonul de depozitare a deșeurilor, parte a unui proiect european de peste 100 de milioane de euro, cu tomberoane separate pentru diferite tipuri de gunoi, cu stație de tratare a levigatului (lichidul rezultat în urma descompunerii deșeurilor) - imaginea nr. 3. În Brașov a fost vizitată întreprinderea regională de asigurare cu apă, cu circa 400 mii de beneficiari și sistem electronic de gestionare a beneficiarilor, rezultată din nou în urma unui proiect al Uniunii Europene – imaginea nr. 4
În toate aceste cazuri se impun câteva concluzii:
1. E nevoie de o abordare regională în implementarea proiectelor de dezvoltare, renunțându-se la proiectele mici, pentru localități izolate;
2. Parteneriatele public-private sunt cheia succesului unor proiecte mari de infrastructură socială (apă, canalizare, deșeuri, etc.) și
3. Fără sprijinul Uniunii Europene, care, desigur, la noi e mai mic decât în România, dar e semnificativ, nu se va realiza NIMIC.
Octavian Zelinski
O emisiune radiofonică la acest subiect poate fi audiată pe frecvența 104.4 TEMP vineri și sâmbătă la 19.30 și 7.30.


Consilierii raionali au aprobat alocarea mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului de înființare a unui incubator de afaceri, cofinanțat de Consiliul Județean Neamț.
Proiectul prevede înființarea și dotarea unui incubator de afaceri (hub) pentru industriile creative în raionul Anenii Noi. CreativeHUB – aceasta este denumirea neoficială data incubatorului de afaceri, va fi amplasat în blocul de cămin al liceului raional ”A. Straistă” , la etajul 2 (componenta oficii – etapa I). Bugetul total al proiectului constituie 641500 de lei, din care circa 210 mii de lei este contribuția consiliului raional, pentru reparația celor 7 oficii, iar 21385 de euro este contribuția oferită de administrația județului Neamț în cadrul proiectului comun (bani care vor fi direcționați pentru achiziționarea de echipamente IT, echipamente de producție și mobilier).
Hub-ul ar urma să se bazeze pe atragerea unor agenți economici din raion, specializați în industrii creative, în primul rând în soft/robotică/design/call centre/meșteșugărit.
Per ansamblu, la prima etapă al dispoziția antreprenorilor care vor fi selectați prin concurs, va fi pusă la dispoziție o suprafață de circa 200 de m2 de spații de oficiu, suprafețe oferite gratuit, beneficiarii urmând a achita doar utilitățile.
Printre activitățile care vor fi desfășurate de consiliul raional în vederea susținerii antreprenorilor se numără:
1. Identificarea noilor parteneri în activitatea rezidenților (printre partenerii deja identificați, cu care a fost semnat și un acord de colaborare, se numără incubatorul de afaceri creative din Galați, OpnHUB).
2. Facilitarea participării rezidenților HUB-ului la expozițiile din țară și străinătate.
În aceeași ordine de idei, a dezvoltării incubatorului, se înscrie și un alt proiect depus de consiliul raional la Fundația Est-Europeană. Proiectul, care, sperăm, va fi câștigat, prevede achiziționarea de echipamente IT în plus față de cele finanțate de consiliul județean Neamț, organizarea unor activități de promovare a antreprenorilor, de instruire și mentorat pe durata a 18 luni. Proiectul a fost elaborat în cadrul unui parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru, organizația britanică DFID și Agenția de Inovație și Transfer Tehnologic de pe lângă Academia de Științe a Moldovei, care au oferit sprijin în procesul de scriere a proiectului.
Procedural, consiliul raional Anenii Noi urmează să implementeze proiectul din surse proprii (astfel explicându-se alocarea inițială a întregii sume, inclusiv a cotei Consiliului județean neamț), să raporteze finanțatorului despre cheltuirea corectă a banilor, să realizeze un audit independent, după care partea română va transfera integral suma de 21000 de euro pe conturile executivului raional.
Octavian Zelinski

Asociatia Obsteasca "Adultii"

Monday, 23 July 2018 06:37

Un nou motiv de bucurie, o noua provocare si o noua responsabilitate!!! AO "Adultii", in calitatea sa de partener, va implementa, impreuna cu Consiliul Local al Tinerilor din satul Bulboaca, proiectul "Bulboaca - un sat mai salubru si mai amenajat", finantat de Consiliul Raional Anenii Noi in cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineret, editia 2018.
Proiectul prevede salubrizarea si amenajarea a 5 statii de asteptare a transportului public si instalarea unei statii noi. Mizam pe implicarea si sustinerea partenerilor de proiect si a membrilor comunitatii!!! Doar impreuna putem schimba lucrurile!!!
Fotografie preluata de pehttps://www.facebook.com/adevarul.pro/


Au fost desemnați câștigătorii pogramului raional de granturi pentru tineret.

Rezumat al Procesului Verbal din 18 şi 28 iunie 2018 a Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de tineret în cadrul concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018

 

 În baza Deciziei nr. 01-19 din 15 martie 2018 Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018 şi a Dispoziţiei nr. 171 din 13.06.2018 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de tineret în cadrul concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018, Comisia a examinat proiectele de tineret depuse de organizațiile și grupurile de inițiativă de tineret pe data de 18 şi 28 iunie 2018. În urma examinării celor 10 proiecte depuse, în temeiul pct. 23-24 ale Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018, Comisia a decis aprobarea spre finanțare în Tranşa I următoarele proiecte:

 

1. Bulboaca - un sat mai salubru şi mai amenajat - Consiliul Local al Tinerilor; suma solicitată de 15970 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 15970-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

2.Promovarea dansului popular -  Asociaţia Tinerilor din Roşcani; suma solicitată de 19990 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 19900-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

3.Cunoaşte-ţi localitatea - Consiliul Local al Tinerilor; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

4. File de istorie - Tinerii Actori; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

Comisia de Evaluare a stabilit că suma necesară finanţării tuturor proiectelor câştigătoare a Tranşei I este de 75870-00 lei. Deoarece suma repartizată de către Consiliul raional Anenii Noi finanţării proiectelor de tineret pentru anul 2018 este de 80000-00 lei, suma de 4130-00 lei rămasă neutilizată va suplimenta finanţarea celorlante proiecte acceptate în Tranşa II.

 

 Proiectele acceptate pentru Tranşa II vor fi finanţate în urma transferului la bugetul raional a  sumei de 80000-00 lei care va fi acordată suplimentar de Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării în vederea implementării Programului raional de granturi pentru tineri pentru anul 2018 în baza Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret semnat la 14.11.2017.

 

5. Parc „Junior” - loc cultural-educativ pentru tineret - IP Gimnaziul Anton Guzun Consiliul Local al Elevilor şi Tinerilor; suma solicitată de 16852 lei. Suma aprobată integral de 16852-00 lei din Tranşa II MECC

 

6. Reabilitarea bazei sportive multifuncţionale - Asociaţia Obştească Izvoraşul - Amenajarea zonei sportive; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral de 20000-00 lei din Tranşa II MECC.

 

7. Mişcare şi sport pentru o viaţă sănătoasă - Consiliul Local de Tineret; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa II MECC.

 

8. Amenajarea rozariului din preajma sectorului IP LT A.S. Puşchin - Consiliul copiilor şi al elevilor IP Liceul Teoretic A.S. Puşchin, Anenii Noi; suma solicitată de 16000 lei. Suma aprobată spre finanţare 10250-00 lei din Tranşa II MECC

 

9. I love Anenii Noi - Grup neformal de tineri; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa II MECC

 

10. Comisia a decis respingerea proiectul Turneul Republican Sportiv “Cupa Nistreană” la lupta Sambopropus spre finanţare,pentru neconformare cu criteriile de evaluare a Regulamentului de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi 2018.

 

Comisia de Evaluare a stabilit că suma necesară finanţării proiectelor câştigătoare din Tranşa II este de 87100-00 lei. Deoarece suma totală disponibilă, împreună cu tranşa financiară acordată de Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării în vederea implementării Programului raional de granturi pentru tineri, va fi de 84130-00 lei, deficitul de 2970-00 lei a fost solicitat să fie acoperit din bugetul Consiliului raional Anenii Noi.

Iată procesul-verbal al comisiei: https://drive.google.com/open?id=1wNIJ-AukIv7rpO-5ldcmkpnU3XY60AjQ

 

Perspective de proiecte pentru raion

Thursday, 12 July 2018 12:35

 Raionul Anenii Noi a fost selectat în cadrul proiectului european ”Primarii pentru dezvoltarea economică”. Inițiativa dată are drept scop dezvoltarea economică durabilă a comunităților, inclusiv ale comunităților din raionul nostru.
În cadrul proiectului va fi elaborat un plan operațional în domeniul dezvoltării economice a raionului și localităților. În acest scop a fost constituit un grup de lucru format din responsabili din cadrul consiliului raional, care, până în luna noiembrie, vor conlucra cu primăriile raionului și vor prezenta acest plan de lucru organizației implementatoare din partea Uniunii Europene. În baza respectivului plan vor fi identificate oportunități de finanțare a proiectelor incluse în document.

 

Page 12 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]