User Registration

or Cancel
Ora: 6:39
Super User

Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

Întrebări, răspunsuri și promisiuni

Thursday, 15 March 2018 07:00

Vizita la Anenii Noi secretarului de stat în cadrul ministerului economiei și infrastructurii, dlui Vitalie Iurcu, a adus în prim-plan mai multe probleme ale raionului, abordate de mai multe ori pe parcursul ultimilor ani, dar, din păcate, încă nesoluționate.
Una din ele s-a referit la deteriorarea drumurilor de camioanele de mare tonaj, care transportă minereuri utile. Afectat sunt în special porțiunile Delacău – Bulboaca, Chirca – Floreni, dar și drumurile locale care traversează mai multe sate. În pofida faptului că în Anenii Noi, potrivit președintelui raionului, dlui Alexandru Barbăroșie, sunt extrase circa 58% din minereurile utile în domeniul construcției, rezultatul fiscal și de infrastructură este unul departe de așteptări: taxele achitate în bugetul raional de cariere sunt mizere, drumurile sunt distruse, locuitorii satelor au parte de praf, fisuri ale pereților caselor și gălăgie. 
O altă problemă abordată, la care dl secretar de stat a promis asistență, a fost cea a modificării regulamentului recent aprobat de autoritățile centrale, care obligă agricultorii să obțină zilnic autorizații de deplasare a tehnicii agricole de gabarit mare pe traseele naționale. Această normă legală recent adoptată aduce grave prejudicii producătorilor agricoli, care nu vor putea folosi în regim operativ tehnica agricolă, care fizic nu va avea dreptul să se deplaseze pe drumurile naționale fără autorizarea zilnică emisă de instituția guvernamentală.
Consiliul raional a primit asigurări și despre intenția de a susține proiectele de dezvoltare economică care vor fi propuse din teritoriu, printre ele numărându-se și ideea amenajării în baza câtorva construcții ale consiliului raional a unui incubator de afaceri pentru industriile creative.
S-a discutat și despre școala de meserii de la Todirești, închisă acum 3 ani și care ar putea aduce o plusvaloare mare sistemului educațional din raion, și despre construcția nefinalizată a liceului din Floreni, în care au fost investite 17 milioane d elei și care, de mai mulți ani, zace în paragină, într-o localitate cu creștere demografică, dar și despre alte probleme dureroase care așteaptă soluționare. 
După sesiunea de întrebări și răspunsuri delegația guvernamentală s-a deplasat, însoțită de președintele raionului, pe traseele cele mai afectate de transportul de mare tonaj, precum și la alte obiecte care ar putea obține sprijinul ministerului de profil pentru a fi reabilitate.
Octavian Zelinski

Mesaj de felicitare !

Wednesday, 07 March 2018 07:30

Multstimate Doamne şi Domnişoare !

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, în numele Consiliului raional Anenii Noi şi al meu personal, Vă adresez cele mai alese urări de sănătate, fericire, prosperitate şi împlinirea tuturor viselor. Să fiţi mereu apreciate şi inspirate de căldura sufletească, de susţinere, respect, bunăvoinţă, iar pacea şi înţelegerea să domine mereu în sînul familiilor Dumneavoastră.

     Pentru toate eforturile şi meritele deosebite în calitate de mame, soţii şi colege de serviciu, Vă aduc cel mai frumos buchet de Recunoştinţă, Veneraţie şi Respect.

 

Cu înaltă consideraţiune,

Alexandru BARBĂROŞIE

Preşedintele raionului Anenii Noi

 

 

Anunţ!

Wednesday, 07 March 2018 06:37

 

 

 

Miercuri, 14 martie 2018, cu  începere  de  la  orele  10:00

dl Vitalie IURCU,

Secretar de Stat,  Ministerul Economiei și Infrastructurii

va desfăşura audienţa cetăţenilorîn incinta sediului

 Consiliului  raional Anenii Noi

(or.Anenii Noi, Piaţa 31 August nr.4,

etajul III, sala de şedinţe).

 

 

 

 

Atenţie! Concurs!

Wednesday, 07 March 2018 06:30

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă repetat concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 

Specialist principal relații funciare și cadastru

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:coordonarea reglementării regimului proprietății funciare și ținerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relațiilor funciare și cadastru

- Sarcinile de bază:

Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare în cadrul raionului,coordonarea la nivel raional a activităților de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a statului.

Specialist  principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate,Direcţia Agricultură şi Alimentaţie.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: monitorizarea situaţiei în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.

 Sarcinile de bază:

-Prognozarea şi monitorizarea posibilităţilor agenţilor economici spre extinderea suprafeţelor irigate

-Monitorizarea în permanenţă a stării tehnice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar

  Specialist  în problemele  relații cu publicul .

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor    de către președintele raionului,controlul respectării legislației privind modul de soluționare a petițiilor.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,petițiile,soluționarea lor.

 

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate

   - Un an de experiență în domeniu

   -Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă

 

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs-    

16 martie,2018
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,

Şef Serviciu resurse umane, Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

administrativă

LEGE Nr.1247 din  22.12.1992

privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii
funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

Dispozitie de convocare

Tuesday, 06 March 2018 13:07

 

 

Miss Smărăndiţa 2018

Monday, 05 March 2018 07:28

Editia jubiliara a celui mai popular printre fetite concurs - ”Miss Smarandita” si-a desemnat laureatele. Cele 11 participante au dat dovada nu doar de inteligenta, ci si de creativitate, oferind publicului un spectacol pe masura creatiei renumitului bunic din Humulesti. Fiecare domnita s-a ales cu cite o diploma si un premiu la una dintre cele 11 nominatii ale concursului, titlul de ”Miss Smarandita, 2018” revenindu-i reprezentantei satului Delacau, Valentina Chiper.

Tatiana BALAN

Ziua de 2 martie,  a fost proclamată de către Parlamentul Republicii Moldova - Ziua Memoriei .  Cu această ocazie,  în oraşul Anenii Noi, în pofida gerului pătrunzător, a fost  desfășurată  o acțiune  consacrată aniversării a 26-a de la declanșarea conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova și de comemorare a celor căzuți în acest conflict.

La eveniment au participat preşedintele raionului şi primarul oraşului, combatanţi, veterani, rudele celor căzuţi, poliţişti şi militari, funcţionari şi cetăţeni.

Preşedintele raionului, Alexandru Barbăroşie, a adus un omagiu tuturor eroilor căzuţi în conflictul armat, menţionând că acei bravi bărbaţi care primii, cu armele în mână, au apărat cu preţul vieţii integritatea şi independenţa Republicii Moldova, sunt fii adevăraţi ai neamului. Pacea pe care o avem astăzi în țară o datorăm lor.

Veteranii războiului de independență din 1992 au fost decorați cu Crucea de Merit, Vulturul de Aur și cu diploma din partea ministerului de interne. 

Acţiunile dedicate Zilei Memoriei au continuat cu o depunerea de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, la monumental de lângă inspectoratul de poliție și la Capela Memoriei.

Octavian Zelinski

 

Mărţişor - 2018

Friday, 02 March 2018 07:06

Cu prilejul inaugurării fetivalului „Mărţişor” şi venirii primăverii, preşedintele raionului Anenii Noi, dl Alexandru Barbăroşie, a adresat felicitări locuitorilor raionului şi în special celor aproape 500 de doamne adunate în sala mare a casei de cultură.
Concertul de gală, în cadrul căruia a evoluat orchestra „Folclor”, dirijată de maestrul Petre Neamţu, a fost organizat cu priejul sosirii primăverii, dar şi în legătură cu apropiata sărbătoare a femeilor – 8 martie. 
Tradiţional, consiliul raional şi secţia cultură organizează o serie de evenimente culturale dedicate Mărţişorului şi zilei de 8 martie, felicitând cele mai active doamne din raion. Şi în acest an doamnele adunate în palatul de cultură au avut parte de o sărbătoare frumosă şi de suflet.
În hallul casei raionale de cultură a fost amenajată şi o expoziţie de mărţişoare hand-made.
„Mărţişorul” în Anenii Noi continuă în mai multe localităţi ale raionului, cu evenimente culturale frumoase. Artiştii din raion participă şi la concerte de „Mărţişor” în America, din delegaţie făcând parte şi şeful secţiei raionale cultură.

Octavian Zelinski
Imagini Tatiana Balan/Octavian Zelinski

Page 1 of 40

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« March 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]