User Registration

or Cancel
Ora: 3:28
Super User

Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

   

La data de 20 septembrie curent, în incinta Consiliul Raional Anenii Noi s-a desfășurat atelierul «Incluziunea socială și pedagogică a copiilor în situație de risc » pentru: angajații Direcției Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Anenii Noi; reprezentanții Direcţiei Educație r. Anenii Noi; administrația IPLT “M. Eminescu” din Anenii Noi; administrația IPLT Gimnaziul ‘’I. Creangă’’ din Tânțăreni, r. Anenii Noi; cadrele didactice de sprijin; angajații Centrului de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’, or. Anenii Noi.

Moderatorul sesiunii a fost Popovici Tamara, Specialist Lobby și Advocacy. Atelierul de lucru a fost prezidat de Dna Procopii Natalia, vicepreședintele raionului Anenii Noi.

 

Pentru a cuprinde desfășurat subiectul sesiunii, au fost organizate trei ateliere de lucru cu următoarele tematici:

1. Crearea mediului incluziv pentru copii în situație vulnerabilă;

2. Cu privire la școlarizarea copiilor din Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’și consolidarea parteneriatului intersectorial în serviciul copiilor in situație vulnerabilă;

3. Rolul Autorității Publice Locale în consolidarea parteneriatelor constructive în domeniul social cu sectorul civil și sectorul privat.

 

Parteneri ai evenimentului din 20 septembrie 2018 :

AO “Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie “PRODOCS’’

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, r. Anenii Noi

IPLT “M. Eminescu”, Anenii Noi

Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’, or. Anenii Noi.

 

Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie(CCAF) “PRODOCS”, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția, în parteneriat cu Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, r. Anenii No și IPLT “M. Eminescu”, Anenii Noi, în temeiul Acordului de colaborare nr. 1 din 21.03.2017, implementează proiectul “Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”.

 

Misiunea Asociației în cadrul proiectului “Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional” urmărește îmbunătățirea calității educației și facilitarea incluziunii școlare a beneficiarilor din 6 Centre de Plasament partenere (or. Drochia, or. Călărași, or. Telenești, or. Anenii Noi, or. Hâncești, or. Ștefan Vodă), prin activități de suport

școlar, educație, socializare și comunicare, oportunităţi de dezvoltare socio- școlară oferite de proiect, cu accent pe finanțarea inițiativelor pentru un trai și educație sustenabile care să le ofere șanse egale de inserție socială beneficiarilor Centrelor de Plasament partenere ale proiectului în derulare. În orașul Anenii Noi partener este Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2018 și 2019, cu posibilitatea continuării acestuia în perioada 2020- 2022.

 

În cadrul proiectului se organizează următoarele activități:

• Activități socio-educative, organizate cu colegii în clasele în care beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile;

• Seminare de instruire pentru profesorii instituțiilor, unde beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile, în domeniul educației incluzive;

• Ateliere de sensibilizare pentru părinții elevilor (colegilor) beneficiarilor serviciului de plasament își fac studiile, cu referire la necesitatea și avantajele incluziunii sociale a copiilor din familii social- vulnerabile și a celor cu CES;

• Sesiuni de mentorat pentru angajații Centrelor de Plasament, unde beneficiarii serviciului de plasament locuiesc, în domeniul educației incluzive;

• Activitatea de incluziune socio- școlară a cadrului didactic de sprijin (CDS) care asigură suport didactic și psihologic beneficiarilor serviciului de plasament pe perioada aflării în instituția școlii;

• Activitatea de incluziune socio- școlară a profesorului suport școlar (PSȘ) care asigură sprijin pedagogic la realizarea temelor pentru acasă beneficiarilor serviciului de plasament după ce aceștia revin după școlaă la Centrele de lasament unde locuiesc;

• Organizarea meselor rotunde cu participarea Autorității Publice Locale: Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcția Învățământ, Tineret și Sport.

• Ateliere de socializare și comunicare pentru beneficiarii serviciului de plasament (în perioada estivală și în perioada vacanțelor școlare).

Daruri frumoase de la frații din Giurgiu

Monday, 24 September 2018 07:09


Duminică, 23.09.2018, la Șerpeni s-a încheiat proiectul finanțat de Consiliul județean Giurgiu de dotare a fanfarei din Hârbovăț și a ansamblului de dans ”Strămoșeasca” cu instrumente și, respectiv, cu costume. În acest sens partenerii din România au alocat 14250 de euro, alte 50 mii de lei fiind alocate de Consiliul raional Anenii Noi. Banii au fost folosiți pentru cumpărarea a 24 de instrumente (prin tender) și 24 de seturi de costume.
Cadourile au fost înmânate în cadrul activității folclorice ”La vatra străbunilor”, organizată de colaboratorii Aparatului președintelui raionului, de colectivul Secției Cultură şi Tusiam Anenii Noi, dar și de administrația locală din Șerpeni.
Pe scenă au evoluat mai bine de 10 colective folclorice din raion, dar și 2 ansambluri de dans cu soliști - ”Românașul” și ”Doina Dunării” din Giurgiu.
În cuvintele lor de salut, domnii Alexandru Barbăroșie, președintele raionului, dar și dl Lucian Corozel, vicepreședinte al Consiliului județean Giurgiu, au apreciat înalt nivelul de implementare al proiectului de dotare cu costume și instrumente, dar și frumoasa organizare din partea doamnei primar de Șerpeni Elena Nicolaev.
Pe scenă au răsunat melodii deosebite, iar dansatorii au mobilizat publicul, care s-a încins în hore așa cum doar la noi, la români poți vedea!
Atât directorul ansamblului ”Strămoșeasca”, dl Andrei Baciu, cât și dirijorul fanfarei, dl Tudor Cibotărean, au apreciat înalt cadourile cumpărate de Consiliul raional Anenii Noi în baza grantului oferit de partea română, menționând că le vor sluji ani buni de acum încolo.
Procedural, odată banii transferați furnizorilor, C
onsiliul raional Anenii Noi va înainta spre plată și va primi pe cont grantul oferit de partenerii din Giurgiu.

 

Consiliul raional Anenii Noi și Ministerul educației, culturii și cercetării au reunit la Anenii Noi și Chișinău 20 de funcționari publici, responsabili de proiecte, pedagogi și inspectori școlari, dar și reprezentanți ai ONG-urilor din România și Ucraina. 
Activitatea, numită Şcoala de vară de instruire europeană a ajuns la ediția a VII-a, fiind desfășurată în perioada 30 august – 3 septembrie curent. Școala de vară a avut drept scop, în mod tradițional, realizarea unor schimburi de experiențe și bune practici între factori decidenți din zonele unde se vorbește românește. În acest an Școala europeană a avut drept invitai reprezentanți ai județelor înfrățite cu raionul Anenii noi: Giurgiu, Vaslui, Neamț și Galați, dar și participanți din raionul Reni, Ucraina.
În cadrul școlii s-a pus accentul pe instruire, în calitate de formatori participând nume cunoscute ale vieții sociale de la noi. Printre sesiunile de informare ținute în cadrul școlii vom menționa: „Mediul politic din Republica Moldova”, Sergiu Lîsenco, analist politic; ”Mass-media și manipularea mediatică”, jurnalistul Cristian Tabără, ”Implicarea Bisericii în acțiuni de caritate și proiecte de dezvoltare”, preot Sergiu Aga, Orhei, Mitropolia Basarabiei (care a prezentat oaspeților și atelierul de croitorie echipat de biserică din fonduri externe) și ”Implementarea de proiecte pentru și cu ajutorul comunității”, sesiune practică ținută de primarul de Mereni, Anenii Noi Ludmila Colesnic. Un interes deosebit l-a generat sesiunea de informare a șefului direcției tineret a Ministerului educaţiei, culturii şi cercetării Ion Donea cu subiectul: “Sectorul de tineret din Republica Moldova. Politici, programe și oportunități pentru tineri”
Au fost discutate parteneriate și proiecte noi, având ca inițiatori specialiștii în domeniu din Anenii Noi, care vor valorifica potențialul format în cadrul școlii de vară. 
În cadrul școlii, oaspeții din raionul Reni, Ucraina au primit un set de carte gratuită din partea editurii “Prut Internaţional” din Chișinău, director dna Olga Stanciu. Programul a mai cuprins vizitarea muzeelor din Chișinău, a centrului istoric, a vinăriei ”Chateau Vartely” din Orhei (grație părintelui Sergiu Aga).
Ar fi multe de spus, însă un lucru e cert: participanții școlii au revenit acasă cu impresii noi, ajungând a cunoaște mult mai bine Republica Moldova, dincolo de mituri. Organizatorii sunt convinși de faptul că raionul Anenii Noi și Republica Moldova pot servi drept exemple de bune practici în multe domenii, or, aceste domenii trebuie doar popularizate și scoase în evidență.
Școala europeană de instruire a fost inițiată în anul 2012 de asociația de cultură ”ASTRA-Anenii Noi”, iar din anul 2015 finanțatorii principali ai activității sunt consiliul raional Anenii Noi și Ministerul educației, culturii și cercetării (Ministerul tineretului și sportului în trecut).

 

 

Trei centre de tineret din sate vor fi dotate cu echipament IT și mobilier grație Consiliului raional. În baza Acordului de parteneriat privind dezvoltarea Centrelor de Tineret din 14.11. 2017 Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a oferit echipament și mobilier pentru dotarea IP Centrul Multifuncţional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi (ca centru principal) cu filialele acestuia din satele Mereni, Varniţa, Speia. 
Consiliul raional a primit la bilanț echipamentul și mobilierul în cadrul ședinței din 13 septembrie curent.
Echipamentul și mobilierul, în valoare de circa 319 mii de lei, a fost primit de consiliul raional și va fi distribuit în toate cele 4 instituții, prima din care funcționează din anul 2015, iar celelalte trei au fost deschise grație colaborării cu primăriile din satele respective, care au pus la dispoziție încăperile.
15 calculatoare, 4 notebook-uri, 4 instalații multifuncționale, 4 seturi de proiectoare și ecrane, mese, scaune, rafturi, etc. – toate vor face din aceste 4 centre niște instituții puternice, care vor constitui o bază solidă pentru dezvoltarea sectorului de tineret din raion. Cele 3 filiale sătești vor deveni niște centre regionale, care vor asigura activități în satele adiacente.
În paralel vor fi asigurate conexiunile la internet, iar ministerul va asigura echipamentul IT cu softul necesar.

CR Anenii Noi

Cinci proiecte de succes grație Uniunii Europene

Wednesday, 19 September 2018 12:13

În perioada 2011-2018 în raionul Anenii noi au fost implementate 5 proiecte în domeniul eficienței energetice. Despre acest fapt ne-au informat, la finalizarea proiectului național ”Energie și Biomasă” reprezentanții proiectului.
Ne referim la următoarele proiecte: 
1. Construcția unei centrale termice pe biomasă și montarea de panouri solare pentru apă caldă la grădinița din Calfa;
2. Construcția unei centrale termice la școala primară din Hîrbovăț;
3. Construcția unei centrale termice la liceul din Varnița;
4. Construcția unei centrale termice la gimnaziul din Zolotievca;
5. Montarea de panouri solare pentru apă caldă la grădinița din Mereni.
În total de aceste proiecte au beneficiat 2429 de persoane, inclusiv 906 copii. Contribuția Uniunii Europene – pentru că e vorba de un proiect european – a constituit la Anenii Noi peste 316 mii de euro, contribuția comunităților – peste 41 mii de euro.
Implementarea acestor proiecte a permis reducerea costurilor pentru energia termică, dar și obținerea unei mai mari independențe energetice față de Rusia.
 

Octavian Zelinski
 

ANUNŢ!

Wednesday, 19 September 2018 08:18


 

Consiliul Raional Anenii Noi vă informează că în perioada 1 – 7 octombrie 2018 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018   “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XII-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel raional. SNV este evenimentul care mobilizează un număr mare de organizaţii şi cetățeni din toată țara pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Evenimentul este inclus în art. 15 pct. (2) lit. a) din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010. 

Pe parcursul unei săptămâni autorităţile publice, instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă în parteneriat cu mass-media, business-ul, persoane publice etc. realizează campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acţiuni de caritate, salubrizare, şezători, instruiri etc. Invităm doritorii de a participa în cadrul SNV 2018 instituțiile publice interesate, primăriile, alte instituţii publice necomerciale, organizaţiile societăţii civile și grupurile de inițiativă, să descarce FORMULAR DE PARTICIPARE SNV 2018, să-l completeze şi să-l trimită până la data de 25 septembrie pe adresa de e-mail a coordonatorului Anenii Noi, Tatiana LAPICUS, Coordonatoare Raională SNV Anenii Noi, Specialist principal, Direcția de asistență socială și protecția familiei, Consiliul Raional Anenii Noi,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 026524203, 067695994

Vă informăm că toate activităţile de voluntariat vor fi incluse în Calendarele raionale și municipale de activități SNV 2018 care va fi prezentat mass mediei naţionale începând cu data de 26 septembrie 2018. După încheierea evenimentului, TDV va elabora Raportul SNV 2018 care va fi postat pe internet.

Menționăm că toate pozele de la activitățile de voluntariat organizate în SNV 2018, care vor fi distribuite pe relețele de socializare folosind hashtag-ul „#SNV2018” vor participa automat la concursul celor mai interesante poze din SNV 2018, iar câștigătorii vor primi premii de la Coaliția Voluntariat.

     Evenimentul este organizat de Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) şi susţinut prin proiectul „SNV 2018 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 


Un grup de experți olandezi se află timp de câteva zile în raionul Anenii Noi pentru a acorda asistență primăriilor și consiliului raional în vederea soluționării problemei gestiunii deșeurilor.
Experții reprezintă câteva asociații și companii, care, în cadrul proiectului Uniunii Europene CONNECT asigură expertiză țării noastre în domeniul sus-menționat. Prezența lor la Anenii Noi se datorează parteneriatului stabilit între grupul de acțiune locală ”Serpentina Nistrului” (format din câteva sate din raion) și consiliul raional.
Experții au vizitat consiliul raional, s-aui familiarizat cu situația de la poligonul de deșeuri de la Crețoaia, alte întreprinderi specializate în gestiunea deșeurilor, oferind consultanță și căutând soluții financiare pentru rezolvarea problemelor. Au fost discutat și proiecte concrete, care ar putea ameliora situația la acest capitol în raion.
În contextul acestei colaborări, dna Rodica Russu, primar de Telița, a menționat că acest proiect are drept scop anume identificarea unor soluții eficiente ca și cost-calitate pentru a rezolva problema colectării, trierii și stocării deșeurilor menajere.
Și secretarul consiliului raional, dl Petru Boicu, a menționat că instituția va susține primăriile la acest capitol, în acest sens fiind deja înființată o întreprindere intercomunitară de gestiune a deșeurilor, având drept fondatori consiliul raional și majoritate primăriilor din raion

ANUNŢ DE ANGAJARE

Monday, 10 September 2018 12:38

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante anunţă repetat concurs  pentru ocuparea funcţiei publice    vacante:

 Şef serviciu relaţii funciare şi cadastru

     Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: coordonarea reglementăii regimului proprietăţii funciare şi ţinerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru

                    Sarcinile de bază:

     Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului , coordarea  la nivel raional a activităţilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a Statului.

Condiţii de participare la concurs:

- Cetăţean al RM;

- Domiciliu permanent în RM;

- Studii superioare de specialitate ( relaţii funciare şi cadastru);

- Minimum 1 ani de experienţă profesională în domeniu;

-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

Dosarul de concurs care va conţine:

- Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

- Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 21 septembrie 2018

Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,Şef Serviciu resurse umane,Aurelia Lungu.

Relaţii la tel./fax 0265 2-37-20/

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

-  Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

-  Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr.355-XVI din 23 decembrie,2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

- Legea organic nr.155din 21 iulie,2011 privind aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

Legislaţia specială

- Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-  Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

 - Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

- Legea 397-XV din 16 octombrie,2003 privind finanţele publice locale.  

Legea Nr.1247 din 22.12.1992 privind reglementarea

 de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

Page 8 of 59

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]