User Registration

or Cancel
Ora: 3:37
Super User

Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

30 de familii cu 3 și mai muli copii, inclusiv 7 familii de asistenți parentali, au beneficiat vineri, 17 august, de ajutoare materiale unice oferite de Consiliul raional Anenii Noi.
Astfel, 35 mii de lei au fost repartizați după cum urmează: 26 mii de lei familiilor cu 3 până la 11 copii (2 familii), iar 9000 de lei – familiilor de asistenți parentali, care îngrijesc de la 1 la 4 copii. 
3 familii,care au adus de curând pe lume tripleți au primit câte 2000 de lei, la fel 2 familii de asistenți parentali, restul de 25 de familii au primit câte 1000 de lei.
Președintele raionului, cel care a înmânat ajutoarele bănești, a menționat că va încerca și pe viitor să susțină familiile cu mulți copii, care sunt o prioritate a Consiliului raional.


Octavian Zelinski

ANUNŢ DE ANGAJARE

Thursday, 09 August 2018 13:34

     Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei publice    vacante:

          Şef Direcţie Finanţe

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: sistematizarea veniturilor şi cheltuielelor bugetului raionului.Organizarea şi asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional. Administrarea executării bugetului raionului.

           Sarcinile de bază:

-Examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a raionului,culegerea informaţiei necesare pentru elaborarea bugetului raional.

-Elaborarea pronosticului bugetului raionului,bugetului raional in termenele stabilite de Ministerul Finanţelor şi conform principiilor de bază ale bugetului statului in domeniul veniturilor şi cheltuielilor.

-Asigurarea funcţionarea instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

                 Şef serviciu relaţii funciare şi cadastru

     Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: coordonarea reglementăii regimului proprietăţii funciare şi ţinerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru

                    Sarcinile de bază:

     Dirijarea procesului de reglementare  regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului , coordarea  la nivel raional a activităţilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a Statului.

Condiţii de participare la concurs:

- Cetăţean al RM; - Domiciliu permanent în RM; - Studii superioare de specialitate ( Finanţe şi buget); - Minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă; - Cunoaşterea limbii de stat; - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

Dosarul de concurs care va conţine:

- Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv; - Copia buletinului de identitate; - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz); - Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 

30 august 2018

Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,Şef Serviciu resurse umane,Aurelia Lungu.

Relaţii la tel./fax 0265 2-37-20/

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

-  Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

-  Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr.355-XVI din 23 decembrie,2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

- Legea organic nr.155din 21 iulie,2011 privind aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

Legislaţia specială

- Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-  Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

 - Legea 847-XII.din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

- Legea 397-XV din 16 octombrie,2003 privind finanţele publice locale.   - Legea Nr.1247 din 22.12.1992

privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

 

 


Un proiect inedit este în curs de implementare în raionul Anenii Noi din luna iunie curent. Grație implicării dlui Valeriu Coteț, fundația austriacă Kindervolkstanzgruppe a alocat mijloace financiare în vederea ajutorării a câtorva zeci de familii nevoiașe din raion, cărora li s-au cumpărat capre de lapte.
35 de familii, cu 139 de copii au beneficiat de capre în cadrul proiectului, iar alte 70 de familii, cărora nu a fost posibil să li se achiziționeze animale de lapte, au primit asistență financiară pentru achitarea energiei electrice.
Acum câteva zile finanțatorii austricei au vizitat raionul, întâlnindu-se cu echipa de proiect, dar și cu președintele raionului Anenii Noi, dl Alexandru Barbăroșie. Sponsorii generoși s-au convins de faptul că proiectul este implementat cum se cuvine, fapt confirma și de zecile de beneficiari prezenți.
Proiectul austriac este sprijinit și de direcția raională asistență socială și protecție a familiei.


Cor. nostru

 

Ansamblul vocal ”Lacrima” din Cobusca Veche a reprezentat cu succes raionul Anenii Noi la Festivalul Internațional de folclor ”Ceahlăul”, desfășurat în județul Neamț în perioada 2-7 august curent. Festivalul, ajuns la a XXI-a ediție, a reunit colective artistice din Taiwan, Georgia, Grecia, Ucraina, Serbia, dar și colective românești din Macedonia, Ucraina, România și Republica Moldova.
Ansamblul ”Lacrima” a fost unicul ansamblul din republică, invitat pentru a participa la festivalul, care a fost unul itinerant, cu concerte în Piatra Neamț, Roman, dar și în alte localități ale județului înfrățit cu raionul Anenii Noi din 27 martie curent.
Festivalul ”Ceahlăul” a fost organizat de Consiliul Județean Neamț și de centrul de cultură ”Carmen Saeculare” din același județ.

 


Cor. nostru

Primarii pentru Creștere Economică

Thursday, 02 August 2018 06:59

Consiliul Raional Anenii Noi, de curând a dobândit statutul de membru în cadrul inițiativei :. Un nou instrument de suport al Uniunii Europene destinat autorităților locale, menit să consolideze eforturile de dezvoltare a sectorului economic la nivel local.
În temeiul Deciziei Consiliului Raional Anenii Noi nr. 03-06 din 12 iulie curent, Președintele raionului Anenii Noi, dl Alexandru Barbăroșie a semnat declarația de membru din numele autorității locale. Acest statut a fost confirmat prin certificatul înmânat în cadrul unui eveniment desfășurat la începutul acestei săptămâni. Sesiunea de instruire a debutat cu înmânarea certificatelor membrilor noi inclusiv Consiliul raional Anenii Noi, care a fost reprezentat de către Secretarul consiliului raional dl. Boicu Petru.
Tematica seminarului a fost Poziționarea externă și marketing teritorial, pe durata zilei de instruire fiind abordate subiecte precum, promovarea potențialului economic și investițional local al comunităților, construcția imaginii și dezvoltarea poziționării, branding-ul local, atragerea și promovarea investițiilor pentru comunitățile locale la fel și dezvoltarea strategiei de marketing pentru comuinitate.
Etapele următoare prevăzute de promotorii inițiativei la nivel național în persoana dlui Lilian Danilov, conține o serie de măsuri pentru elaborarea unui plan local de dezvoltare economică pentru următoarea perioadă de doi ani care va fi precedată de susținerea financiară oferită de UE în cadrul programului Parteneriatul Estic dar și altor programe de susținere financiară.

 

Autor:  Boicu Petru,secretarul consiliului raional

 

 

Fotografia postată de Consiliul raional Anenii Noi.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Wednesday, 01 August 2018 07:45

                  

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Anenii Noi anunţă, repetat, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  de "Asistent social comunitar" în primăria s.  Gura Bîcului, pe o perioada nedeterminată.

                    Cerinţele faţă de candidat:

a) Persoanele cu studii superioare în asistenţă socială

b) Studenţii  care fac studiii în domeniul asistenţei sociale, la secţia cu frecvenţă redusă, (anul III)

c) persoanele care au absolvit o instituţie de învăţămînt superior - pedagogie,

d) persoanele care au studii medii în medicină

                        Documentele necesare

1. Curriculum Vitae

2. Copia diplomei de studii

3. certificatul medical

4. Copia carnetului de muncă

5, Copia buletinului de identitate

6. Cererea către DASPF Anenii Noi

                                    Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislaţia în domeniul social ( Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social şi Legea 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi)

*  Codul muncii al RM

          După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protecţia Familiei Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August,4, et.I biroul 113, telefon de contact : 026523963, 068611315.

        Depunerea dosarelor la data de 01 august 2018 pînă la data de 20 august 2018.

        Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, şef serviciu asistenţi sociali comunitari

 


Acesta este mesajul transmis de președinții de județe din regiunea de dezvoltare Centru, România, unde, recent, s-a aflat o delegație a Consiliului raional Anenii Noi.
Din delegație au făcut parte dna Svetlana Basarab, șef  Direcția dezvoltare regională și dl Petru Boicu, secretarul Consiliului raional.
Scopul vizitei a fost schimbul de experiență cu partea română în ceea ce privește atragerea și implementarea de proiecte europene de dezvoltare, cu precădere în domeniile: apă și canalizare și managementul deșeurilor solide.
Au fost vizitate județele Sibiu, Alba, Mureș și Brașov. În județul Sibiu a fost prezentat un proiect de gestiune a apei și canalizării, în valoare de circa 100 de milioane de euro (stația de tratare – în imaginea nr. 1). Un proiect similar a fost prezentat și în județul Alba, unde întreprinderea care gestionează sistemul d alimentare cu apă are circa 370 mii de beneficiari, proiectul european cifrându-se la circa 127 de milioane de euro (de milioane primul proiect și 100 de milioane al doilea). Grație numărului mare de beneficiari, prețul unui metru cub de apă este de circa 3,5 lei românești (circa 14 lei moldovenești). A fost prezentat și proiectul implementa deja al unui poligon de deșeuri (în imaginea nr. 2). În județul Mureș membrii delegației au vizitat poligonul de depozitare a deșeurilor, parte a unui proiect european de peste 100 de milioane de euro, cu tomberoane separate pentru diferite tipuri de gunoi, cu stație de tratare a levigatului (lichidul rezultat în urma descompunerii deșeurilor) - imaginea nr. 3. În Brașov a fost vizitată întreprinderea regională de asigurare cu apă, cu circa 400 mii de beneficiari și sistem electronic de gestionare a beneficiarilor, rezultată din nou în urma unui proiect al Uniunii Europene – imaginea nr. 4
În toate aceste cazuri se impun câteva concluzii:
1. E nevoie de o abordare regională în implementarea proiectelor de dezvoltare, renunțându-se la proiectele mici, pentru localități izolate;
2. Parteneriatele public-private sunt cheia succesului unor proiecte mari de infrastructură socială (apă, canalizare, deșeuri, etc.) și
3. Fără sprijinul Uniunii Europene, care, desigur, la noi e mai mic decât în România, dar e semnificativ, nu se va realiza NIMIC.
Octavian Zelinski
O emisiune radiofonică la acest subiect poate fi audiată pe frecvența 104.4 TEMP vineri și sâmbătă la 19.30 și 7.30.


Consilierii raionali au aprobat alocarea mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului de înființare a unui incubator de afaceri, cofinanțat de Consiliul Județean Neamț.
Proiectul prevede înființarea și dotarea unui incubator de afaceri (hub) pentru industriile creative în raionul Anenii Noi. CreativeHUB – aceasta este denumirea neoficială data incubatorului de afaceri, va fi amplasat în blocul de cămin al liceului raional ”A. Straistă” , la etajul 2 (componenta oficii – etapa I). Bugetul total al proiectului constituie 641500 de lei, din care circa 210 mii de lei este contribuția consiliului raional, pentru reparația celor 7 oficii, iar 21385 de euro este contribuția oferită de administrația județului Neamț în cadrul proiectului comun (bani care vor fi direcționați pentru achiziționarea de echipamente IT, echipamente de producție și mobilier).
Hub-ul ar urma să se bazeze pe atragerea unor agenți economici din raion, specializați în industrii creative, în primul rând în soft/robotică/design/call centre/meșteșugărit.
Per ansamblu, la prima etapă al dispoziția antreprenorilor care vor fi selectați prin concurs, va fi pusă la dispoziție o suprafață de circa 200 de m2 de spații de oficiu, suprafețe oferite gratuit, beneficiarii urmând a achita doar utilitățile.
Printre activitățile care vor fi desfășurate de consiliul raional în vederea susținerii antreprenorilor se numără:
1. Identificarea noilor parteneri în activitatea rezidenților (printre partenerii deja identificați, cu care a fost semnat și un acord de colaborare, se numără incubatorul de afaceri creative din Galați, OpnHUB).
2. Facilitarea participării rezidenților HUB-ului la expozițiile din țară și străinătate.
În aceeași ordine de idei, a dezvoltării incubatorului, se înscrie și un alt proiect depus de consiliul raional la Fundația Est-Europeană. Proiectul, care, sperăm, va fi câștigat, prevede achiziționarea de echipamente IT în plus față de cele finanțate de consiliul județean Neamț, organizarea unor activități de promovare a antreprenorilor, de instruire și mentorat pe durata a 18 luni. Proiectul a fost elaborat în cadrul unui parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru, organizația britanică DFID și Agenția de Inovație și Transfer Tehnologic de pe lângă Academia de Științe a Moldovei, care au oferit sprijin în procesul de scriere a proiectului.
Procedural, consiliul raional Anenii Noi urmează să implementeze proiectul din surse proprii (astfel explicându-se alocarea inițială a întregii sume, inclusiv a cotei Consiliului județean neamț), să raporteze finanțatorului despre cheltuirea corectă a banilor, să realizeze un audit independent, după care partea română va transfera integral suma de 21000 de euro pe conturile executivului raional.
Octavian Zelinski

Page 10 of 59

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]