Pr.Dc.nr.09. executarea Deciz.nr.05-07 din 15.12.2022