Pr.Dc.nr.14.raport.Stomatol.darea de samă 2022 — копия