Atenție  Concurs !

6 июля 2021

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză pe perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani”.

 Cerințe față de funcție:

  • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
  • dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
  • lipsa antecedentelor nestinse;
  • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;
  • cunoașterea limbii de stat;
  • studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate (economie, finanțe, contabilitate);
  • experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
  • cunoaşterea Programelor Word, Excel, Paver Point, Contabilitate-1 C.

Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică).

— Copia buletinului de identitate.

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

— Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

— Copia carnetului de muncă, dacă este.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs-         26 iulie 2021 ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Bostan Tatiana, specialist principal  al Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.