Servicii desconcentrate

 №  

d/r

Numele, prenumele                        Funcţia   deţinută Telefon

Serviciu

1. Muntean Vitalie

Şef  Direcţie Deservire Fiscală

Anenii Noi

2 47 44
2. Dudnic Nadejda  Şef  Birou   de   probaţiune  2 10 80
3.  Cornogolub Vitalii Şef   Direcţie raională Siguranța alimentelor 069085654

2 29 57

2 29 35

4. Buzdugan Aurelian Procuror șef al Procuraturii Anenii Noi 069999841
5. Chiper Maria Președinte Judecătorie Anenii Noi 060116250
6.   Sturza  Vitalie  Inspecţia pentru Protecţia Mediului Anenii Noi 2  43 33
7. Tomșa  Dorin Comisar principal al IP Anenii Noi 060500608
8.  Iordăchescu Zinaida Şef  Direcţie  teritorială pentru ocuparea forţei  de muncă A.Noi 2 39 82
9.  Carauş Inga  Şef Casa Teritorială   de  Asigurări  Sociale 2 10 76
10. Gavriluța Valentina  Şef, Direcţia   Statistică  2 29 61
11. Bumbu Elena Șef Centru Multifuncțional ASP 068849777
12.  Ceban  Vitalii Şef, Secţia Situaţii Excepţionale 2 45 20
13.  Calmîc Anatolie Şef,  secţia  administrativ-militară 2 23 23
14. Zanoci Irina reprezentant CNAM 2 21 10
15. Siloci Harlampie Şef Inspecție Teritorială  de   muncă   2 45 47
16 Costin Svetlana Director filiala  Întreprnderii  de Stat „Poşta  Moldovei” Anenii Noi 2 20 44

2 23 35

17 Coteaţă Alexandru Șef Centru Sănătate Publică 2 24 13
18 Jereghi Iurii IS pentru supraveghere tehnică Intehagro 068033572
19 Basarab Svetlana Cancelaria de Stat, șefă adjunct OT Căușeni 069282905
20 Julea Vadim Șef Serviciul Evidență Străini nr.5 069141510