Servicii desconcentrate

 №  

d/r

Numele, prenumele                                           Funcţia   deţinută Telefon

Serviciu

1. Muntean Vitalii Şef, Direcţia Deservire Fiscală Anenii Noi 2 47 44
2. Babilev Aliona  Şef, Biroul   de   probaţiune  2 10 80
3.   Şef,  Direcţia raională Siguranța alimentelor 2 29 57

2 29 35

4.  Gortolomei  Ion  Şef,Dir. de  supraveghere  fitosanitară  şi  

control   semincer   raional

2 27 91
5.  Jereghi  Iurii   Inspectoratul de Stat pentru  Supravegherea Tehnicii  “Intehagro” 2 26 82
6.  Vitalie Sturza  Inspecţia pentru Protecţia Mediului Anenii Noi 2  43 33
7.   Aghenie  Tudor  Inspector, Inspecţia  de  Stat  în Construcţii  2 32 10
8.  Iordăchescu Zinaida Şef, Direcţia  teritorială pentru ocuparea forţei  de muncă A.Noi 2 39 82
9.  Carauş Inga  Şef, CasaTeritorială  de  Asigurări  Sociale 2 10 76
10. Gavriluța Valentina  Şef, Direcţia   Statistică  2 29 61
11.  Tomşa Dorin Şef,  Inspectoratul  de   poliţiei Anenii Noi 2 29 80
12.  Ceban  Vitalii Şef, Secţia Situaţii Excepţionale 2 45 20
13.  Filimon Sergiu Şef,  secţia  administrativ-militară 2 23 23
14.   Sîrbu Alla   Şef  Serviciul Stare  Civilă  2 28 72
15. Siloci Harlampii Şef,Insp. teritorial  de   muncă  Căuşeni 2 45 47
16.  Savva Mihail  Şef Centrul Multifuncţional  Anenii Noi

a IP „Agenţia Servicii Publice”

17. Indoitu Andrei Registrator-şef , Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorialA.Noi   2 31 59
18. Sarevan  Zinaida Şef  Serviciul eliberarea actelor de identitate  din cadrul Centrului Multifuncţional  Anenii  Noi 2 26 01

2 12 32

19.  Bernevec Igor Şef, serviciul Înştiinţare şi Transmisiuni 2 23 70
20. Costin Svetlana Director, Centrul  de  Poştă  Anenii Noi, filiala  Întreprnderii  de Stat „Poşta  Moldovei” 2 20 44

2 23 35

2 20 65

21. Coteaţă Alexandru  Medic epidemiolog, Centrul  sănătate   publică Căușeni 2 24 13
22.  Nistrean Mihail  Administrator, SA „Drumuri” 38 0 84
23. Nicolai Perju

 Sergiu Burlac

Serviciul Supraveghere energetică Anenii Noi  din cadrul ANRE

Inspector superior serviciul teritorial Căuşeni sectorul Anenii Noi

 
24. Dumitru Ungureanu Agenţia Pentru Supraveghere tehnică  
25 Braileanu Alexandr Director — operarea reţelelor electrice 022431370