Pașaportul raionului

 

Organizarea territorial-administrativă Anenii Noi

 

 

 

 

 

 

 

 

— Teritoriu, km2: 887.00

— Teritoriu, ha: 88762.00

— Numărul Primăriilor: 26

— Total localități: 45

Numărul populației în raion, locuitori: 62399

Virsta medie a populației, ani: 40,6

Numărul de alegatori pe raion, locuitori: 69451

Numărul salariaților:

-Masculin: 6679

-Feminin: 6721

— Efectivul pe activități economice: 12946

— Numărul șomerilor: 200

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul locativ:

-Locuințe: 29,5 mii

-Suprafața, mii m patrați: 2113,00

Localități cu acces la sistemul public de alimentare cu apă: 37

— (Urban: 1- Rural: 36)

 

Localități cu acces la sistemul public de canalizare: 10

-( Urban: 1- Rural: 9)

Educație:

-Instituțiile de educație timpurie: 31

— Numărul de copii la 100 de locuri: 75

— Învăţământul primar şi secundar general:  Instituții: 31

— Elevi: 7393

— Asigurate cu calculatoare, unități: 1012

— Cu acces la Internet: 855

— Elevi la un calculator: 14

— Personal didactic: 547

 

 

Sanătate:

-Numărul Instituțiilor medico-sanitare:

— Spitale: 1

— Instituţii de asistenţă medical primară şi specializată: 20

— inclusiv întreprinderi individuale: 8

— Asigurarea populaţiei cu medici, total: 140

— Medici de familie: 42

— Stomatologi: 12

— Asigurarea populaţiei cu personal medical mediu, total: 286

— Asistente medicale: 224

 

 

Protecția socială:

— Numărul pensionarilor la evidența organelor de asigurare socială, persoane: 15996

— Pensionari pentru limita de vîrsta, %: 75,4

-Masculin: 6096, Feminin: 9900

Merimea medie a pensiei pentru limita de vârstă, lei: 2378,0

— Pensionari angajaţi în cîmpul muncii: 12065

— Numărul pensionarilor cu dizabilități, persoane: 2731

 

 

Cultură și Sport:

— Biblioteci: 36

— Fond total de exemplare de carte, mii: 272.50

— Instituții Culturale: 29

— Locuri în sălile de spectacole, mii: 7,8

— Stadioane cu tribune pentru 500 locuri şi peste: 3

 

— Construcţii sportive de plan (terenuri şi câmpuri): 113

— Săli sportive: 26

Darea în exploatare:

— Locuințe, mii m2: 8,9

— Case individuale, mii m2: 8,9

 

Transport:

 

 

 

 

 

 

— Lungimea Drumurilor Publice total, km: 288.1

— Drumuri naţionale, km: 185.30

— cu acoperire rigidă, km: 185.30

— Drumuri locale, km: 80

— cu acoperire rigidă, km: 99.40

Tehnologii informaționale:

— Numărul de calculatoare în posesia persoanelor Juridice: 3722

Industrie:

-Valoarea producției fabricate, mii lei: 1890,5

-Valoarea producției livrate, mii lei: 1929,8

Agricultura

-Suprafețe însămânțate ha: 29108

-recolta de cereale și leguminoase, tone: 102875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile, capete:

  • bovine 3264
  • porcine 2321
  • ovine, caprine 11451