Proiecte de decizii

 Pentru ședința extraordinară din 16.09.2021

1. Cu privire la situația criminogenă în raion

Raportor: dl D.Tomșa șef Inspectoratul de poliție Anenii Noi

2. Cu privire la organizarea activității instituțiilor de învățământ din raionul Anenii Noi în anul de învățământ 2021-2022

Raportor: dl R.Moroşan – şef interimar DGECT

3. Cu privire la asigurarea populației raionului cu apă potabilă de calitate

Raportor: dl A.Coteață – medic epidemiolog Centrul Sănătate Publică Căușeni

4. Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2021

Raportor: dna C.Boicu – șef DF

5. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

Raportor: dna C.Boicu – șef DF

6. Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare pe anul 2021

Raportor: dna C.Boicu – șef DF

7. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul Chirca

Raportor: dl R.Moroșan – șef interimar DGECT

8. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Anenii Noi

Raportor: dna Z.Bunescu – șef DASPF

9. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IMSP Spitalul raional Anenii Noi

Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședinte al raionului

10. Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe

Raportor: dl O.Zeliski– vicepreședinte al raionului

11. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în proprietatea Statului

Raportor: dna N.Sîrbu – șef Serviciul relații funciare și cadastru

12. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în toamna 2021 — iarna 2022

Raportor: dl S.Filimon – șef Secția administrativ-militară Anenii Noi

13. Cu privire la numirea în funcție de șef Direcția Generală Educație, Cultură și Turism

Raportor: dna O.Morari – specialist principal Serviciul resurse umane

14. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

Raportor: dl D.Ciur — secretarul Consiliului raional

 

Sedințele comisilor de specialitate

  1. Propunerele de completare, modificare pot fi transmise pe e-mail: consiliul@anenii-noi.md
    Persona de contact Ciur Dmitrii Secretar Consiliul raional tel.0265 25 720