Proiecte de decizii

 Pentru ședința extraordinară din 22.07.2021

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a bugetului raional.

       Raportor:  dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare

       Raportor : dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/05 din 25.02.2021 ”Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021”

       Raportor : dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

 

  1.