Proiecte de decizii

Pentru țedința extraordinară din 13.05.2021

  1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului electoral   de circumscripţie de nivelul doi

  Raportor:  dl D.Ciur  — secretar al Consiliului raional

 

  1. Cu privire la aprobarea rețelei de clase și contingentul de elevi pentru anul 2021-2022

       Raportor : dl R.Moroșan — șef Direcția Educație

 

  1. Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea statului Consiliului raional Anenii Noi

       Raportor : dl R.Moroșan  — șef Direcția Educație

 

  1. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

        Raportor : dl D.Ciursecretarul Consiliului raional