Direcția Finanțe

                                                            Direcţia  Finanţe
402 Boicu  Cristina

Ostap  Irina

Şef  Direcţia Finanţe

Secretara

2 – 48 – 06
406 Miron Svetlana Şef secţia rapoarte şi analiză, Contabil şef 2 – 26 – 96
408 Begal Livia

Calion Olga

Specialist  principal

Specialist  superior

Specialist  principal

specialist

 

2 – 24 – 06

409 Bostan Tatiana Specialist  principal 2 – 28 — 41
414 Nistor  Natalia

Muntean Natalia

Maister  Tatiana

Duşcov Tatiana

Neteda Ecaterina

Specialist  principal

Specialist  principal

Specialist  principal

Specialist  principal

Specialist  superior

Specialist  superior

2 – 38 – 13
410 Berzoi Andrei

 

Şef adjunct Direcţie, şef Secţie elaborarea şi administrarea bugetului 2 – 22 — 91