Locuri de muncă vacante disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Anenii Noi

Anunţ de angajare

 REPETAT

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de  asistent social comunitar   în primăria s.  Roșcana  pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Studii superioare în asistența social

sau 

b) Studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III),

 

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, si Legea 133 din 2008  etc  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de    13 martie _   2023   până la data de   23 martie 2022_  2023.

Responsabil  pentru colectarea dosarelor Munteanu Ira,  sef  Serviciu asistenţi sociali comunitari

 

*

 

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Anenii Noi, angajează în

cadrul Serviciului Social Echipă Mobilă, specialist în kinetoterapie/asistent medical

Condițiile de angajare:

 1. Să fii cetățian al Republicii Moldova;
 2. Să ai vîrstă de 18 ani și capacitate deplină de exercițiu;
 3. Să fii apt din puct de vedere medical;
 4. Sa ai diplomă în domeniul medical sau kinetoterapie;
 5. Preferabil experință în sistemul de sănătate;
 6. Abilități de comunicare în limba de stat, cunoașterea calculatorului și experiențe în programele Windows;
 7. Abilitate de a lucra într-o echipă.

Pentru mai multe detalii nu ezita să contactezi

Șef serviciu EM Postica Eudochia-068035767

*

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă continuă să informeze privind locurile de muncă vacante pe republică înregistrate în baza sa de date. Pentru informare accesați lincul mai jos:

Anenii NOI funcții vacante OFM

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de  Asistent social comunitar  în primăria s.  Telita  pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

 1. b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III)

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, si Legea 133 din 2008  etc  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de  11 ianuarie    2023   până la data de   31 ianuarie  2023.

Responsabil pentru  colectarea dosarelor —  Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social comunitar ,,-  în Primăria s.  Floreni  pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

 1. b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă,

(anul III),

 

Documentele necesare

 1. Curriculum Vitae
 2. Copia diplomei de studii
 3. Certificatul medical
 4. Copia carnetului de muncă
 5. Copia buletinului de identitate
 6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, si Legea 133 din 2008  etc  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de  1 februarie     2023   până la data de   20 februarie   2023.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari