Subdiviziunile consiliului raional

CONCURS!!!

DIRECȚIA ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI ANENII NOI
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Asistent medical al CRIS Anenii Noi (1 unitate)

LA CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
ANENII NOI (SEDIUL STR. SUVOROV. 59, ANENII NOI)

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;
— Fișa medicala valabilă
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii specifice privind ocuparea postului (asistent medical): — studii medii speciale.
— Preferabil experienţă relevantă în domeniul socio-uman, minimum 1 an; — Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe — Compiuter (Word, Excel)

Dosarul de concurs va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
— Certificat medical

1. Atribuţiile de serviciu:
1.1. Ajută medicul la acordarea asistenţei medicale curente şi de urgenţă , supravegheaza copiii pe tot parcursul zilei , depistand orice caz de imbolnavire in timp util .
1.2. Efectueaza zilnic dimineata si dupa amiaza triajul epidemiologic al copiilor (termometrizare , control tegumente si mucoase , fund de gat ) si consemneaza pe caietul de triaj ( febra , varsaturi , scaun prost , eruptii cutanate ) pentru a depista precoce orice caz de boala .
1.3. Cere relatii parintilor in legatura cu starea de sanatate a copiilor si a modului in care s-au comportat la domiciliu ; se informeaza asupra starii de sanatate a familiilor pentru a evita eventualele boli transmisibile .
1.4.Informeaza seful de centru asupra cazurilor de imbolnavire depistate la triaj cat si a cazurilor de boli contagioase luand masurile necesare pentru izolarea cazului ; 9.5. Semnaleaza medicului centrui orice problema privind sanatatea copiilor si acorda primul ajutor in cazurile de urgenta.
1.6. Efectueaza tratamentele prescrise de medic in cazurile de urgenta si anunta parintii pentru a duce copilul la control medical;
1.7. Nu administreaza medicamente aduse de parinti fara avizul medicului si fara recomandare din partea medicului de familie;
1.8. Pastreaza medicamentele în conditii optime numai in dulapul de medicamente , controlînd periodic valabilitatea , aspectul, etichetele , etc si data deschiderii flacoanelor cu picaturi sau siropuri perisabile .
1.9. Va afișa la vedere lista copiilor cu diverse interdictii medicamentoase cat si pe ceea cu copiii aflati in evidenta speciala actualizand-o cu cazurile noi
1.10. Executa cantarirea si masurarea periodica a copiilor pentru examenul de bilanț consemnand în fisa medicala si in Registrele centrului
1.11. Transmite și prezinta la cabinetul medical analizele , vaccinarile , avizele prezentate de parinti ;
1.12. Va efectua educatia sanitara cu parintii ca si cu personalul din subordine explicand acestora anumite atitudini si manevre medicale in folosul copilului ;
1.13. In relatiile cu parinti si cu copii va avea un comportament nediscriminator folosind un limbaj si formule de adresabilitate adecvate .
1.14. Semnaleaza sefului de centru orice suspiciune de abuz , exploatare sau neglijenta asupra copilului ;
1.15. Va folosi instrumente de unica folosinta ( seringi , sonde , manusi , pahare , etc ) si raspunde de colectarea si distrugerea acestora in containere speciale ;
1.16. Respecta regimul de viata al copiilor ;
1.17. Administreaza si supravegheaza distribuirea corecta a mesei copiilor respectand regulile de igiena si prescriptiile alimentare ( eventuale alergii) cu vesela individualizata ;
1.18 Urmareste , supravegheaza si participa la modul in care se face curatenia , aerisirea , spalarea si dezinfectarea incaperilor , obiectelor si a mobilierului de catre personalul in subordine ;
1.19. Participa la modul in care se pregatesc si se schimba solutiile dezinfectante din centru ;
1.20. Urmareste , supravegheaza si participa la folosirea individuala a obiectelor de masa ( cana , farfurie , lingurite ) cat si a obiectelor de toaleta ( olita, pahar , pieptan , etc.) ;
1.21. Supravegheaza modul de colectare si dezinfectie a lenjeriei ca si modul de transport la spalatorie ;
1.22. Supravegheaza in mod activ somnul copiilor ;
1.23. Supravegheaza respectarea masurilor igienico-sanitare privind igiena individuala a copiilor ( baie , schimbarea lenjeriei, debarasarea pemparsilor , etc ) ; 9.24. Raspunde de modul de completare a evidentelor centrului ( raportul de tura , caietul de triaj , fisa medicala) ;
1.25. Instruiește lucratorii sociali ca in lipsa cadrului medical de la centru sa stie sa completeze evidentele, cu conditia de a anunta specialiștii de tura, medicul sau seful de centru despre problemele aparute si de a nu-si depasi competentele ;
1.26. Are sarcina de a se instrui permanent , fiind la curent cu noutatile medicale ; 1.27. Asistenta va purta echipamentul de protectie curat si va avea o tinuta decenta in fata beneficiarilor
1.28. Respecta deontologia medicala, secretul professional.
1.29 Sesizeaza conducerea/echipa multidisciplinara din centru despre orice tentative sau situatie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
1.30 Asigura, alaturi de tot personalul din centru , realizarea masurilor privind siguranta si securitatea copiilor din centru , conform Standardelor Minime Obligatorii si a Regulamentului de Organizare si Functionare.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs 16 mai 2022

După informaţii necesare de adresat la:
Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.
Telefon 0-265-2-23-59, 068506638
Responsabil de colectarea dosarelor — Balan Svetlana, manager Centru.

Cunoştinţe:
• Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
• Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
• Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
• Cunoaşterea a limbilor română şi rusă;

DIRECȚIA ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA A FAMILIEI ANENII NOI
Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Psiholog al Centrului de Reabilitare (0,5 unitate)

LA CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
ANENII NOI (SEDIUL STR. SUVOROV.59 ANENII NOI)

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Fișa medicala
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare/masterat de specialitate ( psihologie, psihopedagogie);
— Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;
— Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe — Compiuter (Word, Excel)
Dosarul de concurs care va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
— Certificat medical

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs 16 mai 2022

După informaţii necesare de adresat la:
Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.
Telefon 0-265-2-23-59, 068506638
Responsabil de colectarea dosarelor — Balan Svetlana, manager Centru.

Bibliografia concursului:

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;
* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,
* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),
* Codul Familiei al RM

  Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi

Specialist superior Secţia Elaborarea şi administrarea bugetului (perioadă nedeterminată) . Depunerea dosarului până la 24.11.2021

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de

director al Casei raionale de cultură Anenii Noi

director al Bibliotecii publice raionale

director ai Instituţiei Publice Gimnaziul Maximovca

director ai Instituţiei Publice Școala sportivă