Consultări publice

Se propune consultărilor publice proiectul STRATEGIA SECTORULUI  DE TINERET

Strategia raionala de tineret (1)

Propunerele de completare, modificare pot fi transmise pe e-mail: consiliul@anenii-noi.md ,până pe data de 25.09.23
Persoana de contact Tatiana  Bulbuc  Secretar interimar al  Consiliului raional tel.0265  2  31  43