Simbolurile raionului

STEMA RAIONULUI ANENII NOI
Blazonare
Scut tăiat văluros;
Sus, pe roşu, un leu ieşind din linia de divizare, de argint şi ţinând în laba dreaptă o sabie, de acelaşi metal;
Jos, pe aur, o tufă dezrădăcinată de pătlăgele roşii, verde, cu tomatele roşii.
Scutul timbrat de o coroană raională.
Explicație

Scutul tăiat văluros  simbolizează cele trei râuri importante ale raionului: Nistrul, Bâcul și Calinderul.Câmpul roșu al partițiunii superioare, roșul fiind o culoare specifică heraldicii moldovenești în general, semnifică gloria militară a acestui pământ, jertfele aduse pe altarul Patriei pe parcursul secolelor și în special în cel de-al doilea război mondial.

Leul ieșind din linia de divizare este firul de legătură între heraldica veche districtuală și heraldica nouă a raionului.

Teritoriul actual al raionului Anenii Noi este format din sate din plasele istorice Căinari, Telița și Varnița ale județului istoric Bender-Tighina, cărora li s-au adăugat câteva localități din fosta plasă Mereni a județului istoric Chișinău-Lăpușna. Un leu în poziția culcat și de aur a figurat în stema ținutului Bender de la 1826 și stema județului Tighina de la 19281, unde amintea de șederea regelui suedez Carol al XII la Varnița, după fuga în urma pierderii bătălieie de la Poltava din 1709. Leul din stema districtuală tighineanăa fost preluat, dar cu mai multe modificări. În primul rând, a fost ridicat, dându-i-se și o sabie în laba dreaptă anterioară, pentru a marca faptul că este un leu combatant. Apoi, i s-a schimbat smalțul de aur pe cel de argint (alb în drapel), în semn de brizare a mobilei din armele județene, dar și pentru a simboliza curățenia, inocența, nevinovăția și sfințenia ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă. În același timp, este de remarcat faptul că argintul este culoarea heraldică a apei.

Câmpul de aur al partițiunii inferioare a fost folosit în calitate de arme grăitoare, cu referire la denumirea Anenii Noi2, care are ca etimon cuvântul dialectal anin (plural anini), cu sensurile nisip, nisip mărunt, nisip galben mărunt, nisip alb, nisip roșu ș.a. Toponimul în discuție, cu forma Anina/Anini, se referă inițial la un loc nisipos din valea râului Bâc, după care s-a transformat și a căpătat denumirea  contemporană de Anenii Noi, nnumele orașului trecând ulterior și asupra raionului. Aurul (galben în drapel) invocă culoarea naturală a nisipului. În același timp, aurul în heraldică  exprimă bogăția, prestigiul, virtutea, grandoarea și inteligența.

Tufa de pătlăgele roșii (Lycopersicum esculentum) din câmpul inferior simbolizează legumicultura-una din principalele ramuri economice ale raionului Anenii Noi — ramura care individualizează cel mai bine economia acestui raion de alte raioane ale Republicii Moldova.

Coroana raională ce timbrează scutul heraldic arată poziția ierarhică a raionului Anenii Noi în cadrul diviziunii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

Drapelul raionului Anenii Noi a fost elaborat în baza stemei, prin procedee specifice vexilologiei și păstrează semnificațiile acesteia.

 

1 — Silviu Andrieș-Tabac, Heraldica teritorială a Basarabiei și Transnistriei, Chișinău, Museum, 1998, p.41-42, 108, fig.4 din pl,II, fig.9 din pl.V.

2   A.I.Eremia, Tainele numelor geografice. De ce? De unde? De cînd? Chișinău, 1986, p.29-30

 

*    *    *

 

        DRAPELUL RAIONULUI ANENII NOI
Drapelul raionului Anenii Noi reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3), roşie,
cu talpă ondulată galbenă, din care iese un leu alb, ţinând în laba dreaptă o sabie, de aceeaşi culoare