Aparatul Președintelui raionului

   

Nr/o Numele, prenumele Funcția Telefon
CONDUCEREA RAIONULUI
1 Moisei Alexandru Președinte al raionului 2 25 20
2 Maliuta Alexei Vicepreședinte al raionului, responsabil de Domeniul Economie 2 27 50
3 Ciur Dumitru Vicepreședinte al raionului, responsabil de Domeniul Social 2 20 56
4 Bulbuc Tatiana Secretar-interimar Consiliul Raional 2 20 57
5 Auditor intern 2 37 20
SECTIA JURIDICĂ
6 Șef Secția Juridică
7 Gheorghița Svetlana Secretar administrativ superior Secția Juridică 2 20 58
SERVICIUL RESURSE UMANE
8 Morari Olga Șef Serviciul Resurse Umane 2 37 20
9 Terpilo Maria Specialist Serviciul Resurse Umane 2  27 50
SECȚIA ADMINITRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
10 Bulbuc Tatiana Șef Secția APL 2 31 43
11 Badiul Aurelia Specialist principal Secția APL 2 31 43
12 Nuța Lilia Specialist principal Secția APL 2 26 50
13 Gînu Eleonora Specialist superior Secția APL 2 31 43
SERVICUL ARHIVĂ
14 Caramova Lilia Șef Serviciul Arhivă 2 39 69
15 Begal Victoria Specialist principal Serviciul Arhivă 2 39 69
SECȚIA FINANCIARĂ
16 Caraseni Larisa Șef Secția Financiară 2 27 23
17 Olari Irina Specialist Principal Secția Financiară 2 27 23
18 Morari Liuba Contabil-casier, Secția Financiară 2 27 23
SERVICIUL TINERET ȘI SPORT
19 Munteanu Ana Șef Serviciul Tineret și Sport
20 Specialist superior Serviciul  Tineret și Sport
SERVICIUL TRANSPORT ȘI GOSPODĂRIE
21 Coteț Valeriu Șef Serviciul Transport și Gospodărie
DIRECȚIA ECONOMIE, DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR
22 Sîrbu Nadejda Șef Direcția Economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor
23 Coman Victoria Specialist superior Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor 2 26 36
24 Caraseni Valeriu Specialist principal, Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor 2 26 36
25

 

 

26

Slivinscaia Larisa

 

 

Bezdriga Maia

 

Specialist principal în probleme de aschiziții publice Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor

specialist, Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor

2 26 36
SECȚIA AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE
27 Ermurachi Tamara Șef Secția Agricultură și Alimentație 2 28 50
28 Morari Leonid Specialist principal Secția Agricultură și Alimentație 2 27 67
29 Gnilenco Oxana Specialist principal Secția Agricultură și Alimentație 2 27 67
SERVICIUL RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU
30 Fortuna Natalia Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru 2 27 67
31 Berzoi Galina Specialist Superior Serviciu Relații Funciare și Cadastru 2 27 67
SECȚIA CONSTRUCȚII
32 Jizdan Valentin Șef Secția Construcții 2 25 11
33 Gîncu Valeria Arhitect-șef al raionului 2 25 11
34 Croitor Anatolii Specialist Principal Secția Construcții 2 25 11