Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției rapoarte și analiză

Primăria orașului Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcție de director al grădiniței de copii | Ecoul Nostru

ANUNȚ DE ANGAJARE!

 

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de specialist principal Secția rapoarte și analiză.

 

Scopul și obiectivele de bază ale funcției:

 • Contribuirea la raportarea și analiza bugetului raionului.

           

Sarcinile de bază :

 • Recepţionarea şi examinarea rapoartelor privind executarea bugetelor locale.
 • Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor.
 • Ţinerea evidenţei contabile a Direcţiei Finanţe.
 • Contribuirea la asigurarea controalelor asupra corectitudinii ţinerii evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional.
 • Acordarea ajutorului consultativ-metodologic şi practic în domeniul evidenţei contabile în instituţiile publice.

 

Condiţii de participare la concurs :

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • are studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • cunoaşterea programelor Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.

        

Conţinutul Dosarului de concurs:                                                            

 • formularul de participare (forma tipică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • declarația pe propria răspundere privind antecedentele penale sau contravenționale nestinse.

 

 

Bibliografia

concursului  pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal Secția  Rapoarte și analiză:

 

 • Constituţia Republicii Moldova;

 

Acte normative în domeniul serviciului public :

 

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public ;
 • Hotărîrea Guvernului RM nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 

 • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

 

 • Legea nr.397/2003 cu privire la finanţele publice locale;
 • Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale.
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului RM nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Legea contabilității nr.113/2007 ;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

 

 

Dosarul la concurs se depune până la data de 11.04.2024 la adresa: MD-6501, or.Anenii Noi, str. 31 August 4, et.4, bir.410.

Relații la telefonul de contact: 0-265-2-22-91, 0-265-2-48-06.