Aparatul președintelui raionului

Specialist Direcție economie și atragerea investițiilor

Șef serviciu tineret și sport

Specialist Secția administrație publică