Aparatul președintelui raionului

Specialist principal Secția Financiară

prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs — până la 15 ianuarie 2022

Arhitect- șef

depunere a dosarelor de concurs — până la 15 ianuarie 2022

Auditor-intern principal

depunerea dosarelor de concurs — până la 15 ianuarie 2022

Specialist superior protecția civilă și serviciul civil, Secția Administrație Publică

depunerea dosarelor de concurs — până la 15 ianuarie 2022

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

depunerea dosarelor de concurs — până la 15 ianuarie 2022