Dezbateri publice

13 июня 2024

La 12 iunie 2024, în sala mare de ședințe a Consiliului raional au avut loc audieri publice privind examinarea și adoptarea următoarele proiecte de Decizii:

1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Anenii Noi
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției educație
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii publice raionale Anenii Noi
4. Cu privire la atribuirea statutuluide IP ”Palatul de Cultură Anenii Noi”

Proiectele de Decizii au fost audiate pentru aprobare la ședința ordinară a Consiliului raional Anenii Noi din iunie 2024.

La întrunire au fost prezenți: președintele raionului dnul Moisei Alexandru, vicepreședintele raionului pe domeniul economic dnul Maliuta Alexei, vicepreședintele raionului pe domeniul social dnul Ciur Dmitri, consilieri raionali, conducătorii instituțiilor bugetare, conducători ai instituțiilor  din domeniul culturii.