Concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist SUPERIOR Secția elaborarea şi administrarea bugetului

Primăria orașului Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcție de director al grădiniței de copii | Ecoul Nostru

ANUNȚ DE ANGAJARE!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist superior Secția elaborarea şi administrarea bugetului.

 

Scopul și obiectivele de bază ale funcției:

 •  Contribuirea la elaborarea și administrarea bugetului raionului.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea estimării veridice şi economice argumentate a veniturilor bugetului raional și bugetelor locale;
 2. Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;
 3. Asigurarea, examinarea și verificarea devizelor de cheltuieli a bugetelor primăriilor/instituțiilor și a calculelor adiționale;
 4. Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli;
 5. Asigurarea prezentării rapoartelor.

 

Condițiile pentru participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • studii superioare de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate, administrarea publică);
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • cunoaşterea programelor Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.

 

Conţinutul Dosarului de concurs:

 • formularul de participare (forma tipică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • declarația pe propria răspundere privind antecedentele penale sau contravenționale nestinse.

 

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta până la 11.04.2024 la adresa:

or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.410, tel. 0-265-2-22-91; 0-265-2-48-06.

 

Bibliografia

concursului  pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției elaborarea și administrarea bugetului:

     — Constituţia Republicii Moldova;

 

Acte normative în domeniul serviciului public :

 1.   Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2.   Legea nr.25/2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public ;
 3.   Hotărîrea Guvernului RM nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii     nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4.   Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 1.   Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
 2.   Legea 435/2006  privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;
 3.   Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

 1. Legea nr.397/2003 cu privire la finanţele publice locale;
 2. Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale.
 3. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 4. Hotărârea Guvernului RM nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

 

   !!! Dosarul la concurs se depune până la data de 11.04.2024 la adresa:

MD-6501, or. Anenii Noi, str. 31 August 4, et.4, bir.410.

Relații la telefonul de contact: 0-265-2-22-91, 0-265-2-48-06.