Așezarea geografică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raionul  Anenii Noi este amplasat în regiunea Câmpiei Moldovei de Sud, pe un teritoriu cu suprafaţa de 887,6 km2. Relieful său reprezintă o câmpie deluroasă, intersectată de multiple vâlcele şi râpi.   Procesele erozionale şi alunecările de teren au condiţionat formarea hârtoapelor care prezintă nişte amfiteatre în spaţiul cărora sunt situate o bună parte din localităţile rurale. Estul raionului este amplasat în lunca râului Nistru şi are relieful de câmpie mai puţin fragmentată.  În partea de nord raionul se mărgineşte cu teritoriul raionului Criuleni, rîul Nistru ne desparte la est de Unitatea Administrativ-Teritorială din stînga Nistrului, la sud – cu oraşul Bender şi raionul Căuşeni şi la vest – cu localităţile din componenţa mun. Chişinău.Teritoriul raionului este traversat de câteva zeci de râuri, râuleţe şi pâraie. O parte din acestea în perioada caldă a anului se usucă. Cele mai importante râuri sunt Nistrul, cu o lungime de 68 km pe teritoriul raionului; şi Bîc– cu 42 km pe teritoriul raionului. În limitele raionului se mai află 57 de obiecte acvatice artificiale cu suprafaţa totală de circa 1000 hectare. Din suprafaţa totală a raionului terenurile arabile ocupă 55%, plantele multianuale – 10,4%, păşunile – 8,8%, vegetaţia forestieră – 13,7%, alte terenuri neproductive – 12,1%.

 

Distanţa de la centrul raional pînă în capitala ţării –Chişinău- 36,0 km, pînă la cea mai apropiată staţie de cale ferată –Bulboaca – 5,0km. Reţeaua de drumuri auto asigură permanent legătura atît între localităţile raionului şi capitală, cît şi cu alte centre raionale.