Anunț de intenție la elaborarea proiectelor de decizii

Consiliul raional Anenii Noi

anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii,

care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizate pentru luna decembrie  2022.

Proiect Decizie Cu privire la  aprobarea  Regulamentelor de organizare a concursurilor pentru  tineret

Consiliul raional Anenii Noi

anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii,

care vor fi examinate la ședințele ordinare a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizate pentru trimestrele  III  -IV al  anului  2022.

 1. Proiect decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament

2. Proiect decizie ”Cu privire la aprobarea regulamentul ui de activitate al Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi și a componenței nominale a Consiliului  Consultativ. 

3.Proiect decizie privind aprobarea Regulamentului  de activitate a formațiilor artistice de amatori. 

 

 

Consiliul raional Anenii Noi anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii

care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizată pentru data Trimestru I anul 2022.

 1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi  în anul 2021 

       La inițiativa: dl I.Vicol  — președintele raionului

 1. Cu privire la  executarea  bugetului raional pentru anul 2021

       La inițiativa:dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022

        La inițiativa: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional

        La inițiativa: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale

La inițiativa: dl V.Jizdan– şef  Secția construcții

 1. Cu privire la dezvoltarea ramurilor economiei raionale în anul 2021 și sarcinile pentru anul 2022

La inițiativa: dna O.Rusu — șef Direcția economie, dezvoltare regională și

atragerea investițiilor

 1. Cu privire  la  aprobarea  organigramei  și  statelor  de  personal a IMSP

       Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2022

       La inițiativa: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

 1. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP

        Spitalul  raional  pentru  anul 2022

        La inițiativa: dl A.Nastas  – director IMSP Spitalul raional Anenii Noi

 1. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2022

La inițiativa: dl S.Filimon –șef  Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional 04/17 din 24.06.2021

La inițiativa: dl O.Zelinski – vicepreședintele raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Zolotievca și IP Gimnaziul Ciobanovca

       La inițiativa: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Botnărești și IP Gimnaziul Ion Creangă Țînțăreni

      La inițiativa: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Vișegrad Calfa și IP Gimnaziul  Roșcani

        La inițiativa: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la reorganizarea IP Școala Primară Hîrbovățși IÎ LT ”Ion Creangă” Hîrbovăț

La inițiativa: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Maximovca și IP LT ”Emil Nicula” Mereni

La inițiativa: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Casei raionale de cultură

      La inițiativa: dlR.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret

La inițiativa: dna A.Munteanu — șef  Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la extinderea serviciilor pentru tineri la nivel local La inițiativa: dna A.Munteanu — șef  Serviciul Tineret și Sport
 2. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în  proprietatea Statului

La inițiativa: dna N.Sîrbu  – șef Serviciul relații funciare și cadastru

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din incinta IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

       La inițiativa: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

 1. Cu privire la darea în locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Anenii Noi

La inițiativa: dnaI.Gurschii — șef  IMSP CS Anenii Noi

 1. Cu privire la darea în locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Bulboaca. La inițiativa: dl Zelinski – vicepreședintele  raionului
 2. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta IMSP CS Mereni

        La inițiativa: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

 1. Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi

La inițiativa: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

 1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IP LT A.Pușkin Anenii Noi

        La inițiativa: dl R.Moroşan – şef  Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

 1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

La inițiativa: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

 1. Cu privirela modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

 

Proiectele de decizie vor fi elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 01.12.2021, pe adresa electronică consiliul@anenii-noi.md

Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială:   www.anenii-noi.md sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Piața 31 August, 4.

Pentru detalii vă adresați la dl Ciur Dmitri, Secretar al Consiliului Raional, tel. 067122272.