Anunț de intenție la elaborarea proiectelor de decizii

Consiliul raional Anenii Noi

anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii,

care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizate pentru luna august   2023:

 Pr.Dc.nr.___Cu privire la instituirea Bibliotecii Publice raionale

Pr.Dc.nr.___Cu privire la atribuirea statutului de  Instituție Publice Palatului de Cultură Anenii Noi

Pr.Dc.nr.____Cu privire la aprobarea Regulamentului  Secției Cultură și Turism

Pr.Dc.nr.__aprobarea Regulamentului DE

Consiliul raional Anenii Noi

anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii,

care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizate pentru luna iunie   2023.

_Proiect decizie _cu privire la aprob. Regulamentului priv. pachet alimentar

Proiect decizie cu privire la aprobarea Regulamentului  finanțare sport 

Regulament de integrare a serviciilor  de asist.comunitară

Proiect decizie cu privire la Serviciul de  tutela — curatelă 

Proiect Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea pe bază de concurs a șefilor IMSP CS din raion

Proiect Decizie _Cu privire la aprobarea REGULAMENTULUI privind organizarea și desfășurarea Zilei Agricultorului 2023

 

 

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA

DE ELABORARE A PROIECTULUI DE DECIZIE

 

Aparatul președintelui și Direcția Generală Învățământ, Cultură și Turism aduce la cunoștință părților interesate despre inițierea începând cu data de 12.06.2023 procedurii de elaborare a proiectelor de decizii

Cu privire la reorganizare  Direcției  Generale Educație Cultură și Turism

Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției Educație

Cu privire la instituirea IP Palatul de cultură Anenii Noi

Cu privire la instituirea Bibliotecii raionale Anenii Noi

Cu privire la aprobarea regulamentului  Secției cultură și turism

Proiectul de decizie respectiv urmează a fi elaborat în temeiul art. 43, al. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Legea culturii Nr. 413 din 27-05-1999. Scopul proiectului este propunerea de divizare a domeniului culturii de la educație.

  Recomandările/propunerile părților interesate pot fi expediate în scris până la data de 11.08.2023 la e-mail consiliul@anenii-noi.md, sau adresa poștală a instituției: MD 6510, or.Anenii Noi, Piața 31 August,4, Consiliul raional Anenii Noi. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor/ recomandărilor: Bulbuc Tatiana, Secretar interimar, tel: 026523143

 

 

 

 

Proiectele de decizie vor fi elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate , pe adresa electronică consiliul@anenii-noi.md

Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială:   www.anenii-noi.md sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Piața 31 August, 4.