Anunț de intenție la elaborarea proiectelor de decizii

Consiliul raional Anenii Noi anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii

care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizată pentru data Trimestru IV anul 2021.

Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 01.12.2021, pe adresa electronică consiliul@anenii-noi.md

Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială:   www.anenii-noi.md sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Piața 31 August, 4.

Pentru detalii vă adresați la dl Ciur Dmitri, Secretar al Consiliului Raional, tel. 067122272.