Cetățeni de onoare ai raionului

                                                             Vasile  NEREUȚA

 

         Dl Vasile  Nereuță s-a născut la 04 ianuarie 1935 în s.Teia, rl Grigoriopol.

În a.1941  a mers în clasa I-a la Şcoala din satul natal. Clasele superioare le-a absolvit în s.Mălăieşti, din motiv că şcoala din sat a ars în perioada războiului. Obţinînd studii medii, a decis să-şi consacre viaţa activităţii pedagogice.

În a.1952 a fost admis la facultatea de geografie a Institutului Pedagogic din Tiraspol. După absolvire, din august și pînă-n septembrie 1956, a activat la școala medie din s.Baurci-Moldoveni,  rl Cahul  în calitate de profesor de geografie.

Din luna septembrie 1956 pînă în noiembrie 1959 a fost încorporat în serviciul Forţelor Armate.Un an a fost în Eupatoria într-o unitate de instrucţie, unde erau pregătiţi specialişti meteo pentru trupele antiaeriene ale ţării, iar următorii 2 ani a făcut serviciul în districtul militar Baltic, unitatea fiind dislocată în or. Riga.

După demobilizare Ministerul Învăţămîntului l-a îndreptat la Hîrbovăţul Nou, unde înfiinţase clasa a V-cea.

Tot în a.1959 și-a continuat activitatea în funcție de profesor, mai apoi director la școala medie s.Țînțăreni  rl Anenii Noi.

Peste un an activează în funcţia de director al Şcolii medii din s.Botnăreşti.

În aprilie 1961 dl V.Nereuţa a fost ales secretar al organizaţiei de partid a colhozului “Congresul XX al PCUS” din  s.Ţînţăreni, unde  a  activat pe parcursul a 9 ani.

Din martie 1969 pînă în  februarie 1970, vicepreședinte al Comitetului executiv a raionului Anenii Noi.

Începănd cu luna februarie 1970 pănă în luna august 1974, a activat în funcție de secretar al Comitetului Raional  al Partidului Comunist al Uniunii Sovetice, mai apoi fiind în funcţia de secretar secund al CR al PCM.

În 1974 a fost îndreptat la Moscova la Şcoala superioară de partid de pe lîngă Comitetul Central al PCUS. După absolvire, din septembrie 1976 pînă în  februarie 1985, a ocupat postul de președinte al Comitetului executiv al rl Vulcănești.

Din februarie 1985 pînă în  august 1988, deţine funcţia  de director al Colegiului  electromecanic  din s.Roșcani. Din august 1988 pînă în ianuarie 1995 a activat în funcție de director adjunct al secției de studii și professor la acelaș colegiu

După pensionare, din anul 1995 a activat în calitate de învăţător, apoi la ÎM “Apă-Canal”.  A mai activat în funcţie de Președinte a Consiliului raional a Organizației veteranilor din rl. Anenii Noi .

 

 

                                                              Daria BOSTAN

 

Dna Daria Bostan s-a născut  la 25 mai 1946 în s.Donici, rl Orhei.

După absolvirea școlii medii în  anul 1965 devine studentă  la  Institutul  Agricol din or.Chișinău, specialitatea agronom  vii, livezi și legume.

În anul 1970 își  începe activitatea în funcție de agronom în colhozul ”Drapelul  Leninist” din s.Țîpala rl Anenii Noi.

În anii 1972-1986 continuă activitatea în calitate de agronom-șef  la Asociația de producție  “Moldvinprom”.

Din anul 1986 și pînă-n  prezent  activează ca președinte al Uniunii Teritoriale a Sindicatelor ”Agroindsind”.

     Avînd încrederea cetăţenilor din raion, din anul 1991 pînă-n prezent este consilier raional.

Permanent a manifestat o poziție activă la dezvoltarea infrastructurii social-economice a raionului, s-a implicat la realizarea rodnică în complexul Agroindustrial, avînd merite deosebite în sporirea eficienței producției agricole.

 

 

                                                               Nicolae ZAFTON

 

Dl  Nicolae ZAFTON s-a născut la 9 martie 1947 în s.Chetrosu, rl Anenii Noi.  În anul 1965 a absolvit şcoala medie  din  s.Geamăna.  În  anii 1966-1971 şi-a făcut studiile  la Universitatea  de Stat or.Chişinău, obţinînd profesia de jurist.

Activitatea  şi-a început-o în anul 1970 la Procuratura Raională Anenii Noi în funcţie de anchetator. Mai apoi,  în an.1973-1974 a fost încorporat în serviciul Forţelor Armate, iar  în perioada anilor 1975-2004 a fost încadrat în serviciul Forţelor Armate în cadrul procuraturii militare. Pe parcursul anilor 1983-1986 este încadrat în contigentul limitat în R.Afganistan.

În anul 1994 Parlamentul Republicii Moldova i-a conferit procurorului militar Nicolae ZAFTON  gradul  de general-maior de justiţie. Între anii 1995-2003 a fost membru  al Colegiului Procuraturii din Republica Moldova. La 26 decembrie 1995 a fost confirmat în funcţia de membru al Colegiului Procuraturii din Republica Moldova, fiind şef al secţiei de supraveghere a executării legislaţiei în Forţele Armate.  Pensionat din anul 2004.

Din a.2004 pînă-n prezent în calitate de veteran devine un organizator activ al Asociaților de veterani, ostași internaționalișt, participanți la conflictul de pe Nistru (1991-1992), membru  biroului  Uniunii Ofițerilor din rl Anenii Noi.

Pentru activitatea în domeniul educației tinerii generații, conlucrarea cu Organizatiile Obștești și APL, Consiliul orășănesc Anenii Noi i-a conferit  titlul de Cetățean de Onoare a orașului.

Prin Decretul Preşedintelui Sovietului Suprem al RSS Moldovenească din    5 februarie 1987 a fost decorat cu Ordinul «Steaua Roşie».  De asemenea, la              5 octombrie 1989, a primit titlul onorific de «Jurist emerit din Republica Moldova».  Decorat cu medalia ”În Slijba Patriei” gr.I; II și III,   merit deosebit  în serviciul militar, peste 20 de medalii departamentale și jubiliare.

Dl Nicolae ZAFTON este  preşedintele Uniunii veteranilor războiului din Afganistan.

Din anul 2015, primind  votul de incredere a cetățenilor din raion,  este consilir raional.

 

 

                                                             Alexandru SNEGUR

 

Dl  Alexandru  Snegur s-a născut la 25 decembrie 1953 în s.Baiuș, rl Leova.

      După absolvirea ciclului gimnazial (8 clase) în anul 1967 din s.Băiuș rl Leova, a studiat la Școala de viticultură și vinificație din s. Stăuceni (1967-1973). Ulterior şi-a început activitatea de agronom — pepenierist în sovhozul-fabrică „Miciurin” a Asociaţiei Republicane de Producere „Moldvinprom” din rl Leova.
      În a.1976 devine student al Institutului agricol „M.V.Frunze” din or. Chişinău, facultatea de „Pomilegumicultură şi Viticultură”. După anul II și-a  continuat  studiile în Repu­blica Populară Bulgaria. Iar în anul 1981, după absolvirea Institutului Supe­rior Agricol „Vasile Colarov” din or. Plovdiv, Bulgaria, dl Snegur revine în patrie și activează în calitate de agronom-şef în sovhozul-fabrică „Ivanovca” a ARP „Moldvinprom”, agronom-şef  în  sovhozul „Oneşti” a  ARP „Minplodoovoşciprom” din rl Cotovschi.
  Din anul 1985  dl Alexandru Snegur îşi urmează activitatea în rl Anenii Noi în funcţia de director general al Asociaţiei de producere şi prelucrare a legumelor, director al sovhozului „Teplicinîi”, director al Firmei Agricole „Serele Moldovei”.
     Primind încrederea cetăţenilor satului Speia,  a fost ales trei legislaturi primar al acestei localităţi (an. 1995-2003 și 2007-2011) și 2 legislaturi — consilier raional.
     În a.2009 a fost menţionat cu Insigna Ministerului Administraţiei Publice Locale “Pentru Merit”-pentru cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate.

În această perioadă de activitate a depus multă muncă şi dăruire pentru păstrarea şi întărirea Unităţii Bisericii Ortodoxe din Moldova, reconstruind biserica din sat, redeschisă în a.1990 şi sfinţită de Prea Fericitul Alexei II, Patriarh al Moscovei şi Întregii Rusii şi în a.1992, printr-o hotărîre a Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Rusia, Biserica Sf.Dumitru din s.Speia a fost ridicată în rang de Biserică Patriarhală – Stavropighială.   A adus un aport considerabil la renaşterea şi dezvoltarea tradiţiilor de secole a poporului nostru.

    În anii 1990-1994 a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova.

Dl Alexandru Snegur se număra printre  deputații  care  au  semnat  Declarația  de Independență în 1991, dar care au refuzat să-și confirme  semnătura în 2011, cînd au fost restabilite semnăturile pe o copie a Declarației de Independență, în condițiile în care originalul documentului a dispărut la 07 aprilie 2009.

       Datorită cunoştinţelor vaste în agricultură, capacităţilor organizatorice  şi abilităţilor de comunicare,  dl Alexandru Snegur în a.2011-2015 a fost şef al Secţiei de conserve a întreprinderii SRL “EcoTexLider”. În perioada de activitate a contribuit la introducerea noilor soiuri şi hibrizi de roşii şi castraveţi, a implementat noile tehnologii şi metode moderne din Olanda, care a adus la mărirea considerabilă a producerii legumelor în cea mai mare gospodărie de producere  a legumelor din raion în sol deschis pe timp de iarnă – primăvară şi aprovizionarea populaţiei Republicii Moldova cu legume proaspete în sezonul rece.

În perioada a două legislaturi, dl Snegur, primind votul de încredere a populației raionului Anenii Noi a desfășurat o activitate  prodigioasă, a dat dovadă de perseverenţă,  profesionalism şi a generat idei relaţionale, demonstrate în cadrul Consiliului raional Anenii Noi. Dl Alexandru Snegur a decedat în anul 2015.

        Dl  Alexandru SNEGUR a fost căsătorit și  a educat  doi copii.

 

 

                                                            Andrei  STRAISTĂ

 

Dl Andrei  STRAISTĂ  s-a  născut  la 20.09.1946 în s.Mereni, rl Anenii Noi.

În anul 1963 a absolvit şcoala medie din s. Mereni, rl Anenii Noi, mai apoi în anii 1963-1967 şi-a făcut studiile la Institutul Pedagogic din or.Tiraspol, specialitatea — profesor de matematică.

În anul 1967 activitatea profesională şi-a început-o în şcoala medie din s.Rezeni în calitate de profesor. În a.1968 a fost încorporat în serviciul Forţelor Armate. În a.1969 a activat la Gimnaziul din s.Delacău, mai apoi în an.1970-1971 în funcţie de director-adjunct la Gimnaziul din s.Roşcani.

În anii 1971-1973 a activat în funcţie de director la şcoala medie din s.Ţîpala.     În perioada anilor 1973-1981- șef al Direcției Generale Învățămînt Anenii Noi .

Din a. 1981 și pînă-n a.1989, a activat în calitate de director al școlii medii ruse nr.2 din or. Anenii Noi, iar în anii 1989 -1990 în funcție de director al școlii medii ”M.Eminescu” din or. Anenii Noi.

Din a.1990 pînă-n a.1994 și-a preluat activitatea în funcție de șef al Direcției Generale Învățămînt și Sport Anenii Noi.

În anii 1994 – 1997 a activat ca președinte de sindicat a raionului Anenii Noi.

Din anul 1997, prin străduința Dlui, și-a deschis ușile prima instituție, liceu de tip clasic în raion, al cărui director a fost desemnat. Viziunea lui pedagogică a depășit intențiile novatoare de realizare a procesului educațional în Republica Moldova. Mai bine – zis, ceea ce se implementa în liceu, Ministerul Educației venea cu recomandări pentru întreaga țară. Vocația de Mare pedagog s-a transformat într-un destin.

Întreaga activitate profesională și-a dedicat-o triunghiului educațional: școală-familie-copil.

În urma unui stupid accident, Dl Andrei Staista a decedat în anul 2010.

Performanțe în activitatea profesională

  • 1979 — Eminent al învățămîntului  din RSSM
  • 1986 – Eminent al învățămîntului din URSS
  • 1987 – Delegat la Congresul învățătorilor (or.Chișinău)
  • 1988 – Delegat la Congresul Unional al lucrătorilor din învățămînt, or.Moscova
  • 1998 – Grad didactic managerial II
  • 2001 – grad didactic managerial I

 

 

                                                             Serghei CALMÎC

 

Dl Serghei CALMÎC s-a  născut  la 16  noiembrie 1953 în s.Hîrbovăţ,

rl Anenii Noi. A studiat la şcoala medie din satul natal Hîrbovăţ (1960-1970), apoi a urmat studiile la Institutul  Agricol din or.Chişinău, obţinînd calificarea inginer-mecanic. Şi-a început activitatea  în anul 1975 în funcţie de şef al atelierului de reparaţie a tehnicii, din a.1976 inginer-șef în colhozul “Basarabia roşie”.

În anii 1977-1979 a activat în funcţie de al II-lea secretar, Comitetul Raional al comsomolului.  În anii 1979-1981 a satisfăcut serviciul  militar în termen, fiind secretar al Comitetului comsomolului  unităţii militare.

Din anul 1981 şi-a continuat activitatea în localitatea natală în calitate de brigadier la brigada de tractoare  a colhozului “Basarabia roşie”.

În anii 1981-1982 a activat în funcţia de Preşedinte al Sovietului Sătesc Hîrbovăţ; între anii 1982 şi 1984 — secretar al Comitetului de partid al colhozului “Basarabia roşie”. A activat în cadrul Comitetului raional de partid Anenii Noi  din anul 1984 în calitate de şef al secţiei agricole, iar între anii 1985 şi 1988 – şef al secţiei organizatorice.

Din anul  1988 pînă în anul 1993, a activat în funcţia de preşedinte al colhozului “Basarabia roşie”, iar în anul 1990 (martie-iunie) – preşedinte al Comitetului Executiv al raionului Anenii Noi.

În perioada  anilor 1988-1991 şi-a făcut  studiile  la Institutul de Politologie şi gestiune socială din or.Odessa, obţinînd calificarea politolog, profesor de ştiinţe sociale.

Din anul 1993 a activat în calitate de  preşedinte a Societăţii pe Acţiuni “Basarabia”, care în 2001 a fost reorganizată în Cooperativa agricolă de producţie  “Basarabia”, unde activează şi în present.

Pentru activitate fructuoasă, muncă îndelungată, rodnică în complexul Agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienței producției agricole și contribuție substanțială la dezvoltarea infrastructurii social-economică domnului Serghei CALMÎC  a fost menţionat cu distincţii de Stat:

  • Ordinul “Gloria Muncii” în anul 1998;
  • “Ordinul Republicii” în anul 2007;
  • În anii 2001-2002 i-a fost conferit titlul “Businessmanul anului”  judeţul Chişinău;
  • În anii 2002-2015 titlul “Businessmanul anului” raionul Anenii Noi.
Avînd încrederea cetăţenilor din raion, prin mandatul a patru legislaturi este consilier raional.

 

                                                       Fiodor MAXIM