Consultări publice din 10.09.2023

Se propun consultărilor  publice pentru ulterioara adoptare în cadrul ședinței oridnare a Consiliului raional următoarele regulamente:

 Cu privire la desfășurarea consultărilor publice  a pr. dec. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Centrului de tineret Anenii Noi” 

Regulamentul de activitate a  Centrului de tineret

Regulament de desfășurare a  activității Gala tineretului 2024

Regulament  de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2024 

PROGRAMUL RAIONAL de imunizări pentru a. 2024-2027

STATUTUL IP PALATUL DE CULTURĂ ANENII NOI
REGULAMENTUL SECȚIEI  CULTURĂ TURISM
REGULAMENTUL DIRECȚIEI EDUCAȚIE ANENII NOI
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII PUBLICE ANENII NOI 

Se propune consultărilor publice proiectul STRATEGIA SECTORULUI  DE TINERET

Strategia raionala de tineret (1)

Propunerele de completare, modificare pot fi transmise pe e-mail: consiliul@anenii-noi.md ,până pe data de 25.09.23
Persoana de contact Tatiana  Bulbuc  Secretar interimar al  Consiliului raional tel.0265  2  31  43