Proiecte decizii pentru ședința ordinară a CR din 19.12.2023

 1. Pr.Dc.nr.01 aprobarea bugetului in lectura I pe anul 2022
 2. Pr.Dc.nr.02 aprobarea bugetului in lectura II pe anul .2022
 3. Pr.Dc.nr.03 notificarea Cancelariei de Stat
 4. Pr.Dc.nr.04 cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020
 5. Pr.Dc.nr.05 executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2023
 6. Pr.Dc.nr.06 cu privire la modificarea deciziei 01.02 din 09.03.2023
 7. Pr.Dc.nr.07 cu privire la modificarea deciziei 02.04 din 22 iunie 2023
 8. Pr.Dc.nr.08. cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023
 9. Pr.Dc.nr.09. cu privire la aprobarea mij.financiare din fondul de rezerva al buget. raional
 10.  Pr.Dc.nr.10 cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională
 11. Pr.Dc.nr.11 modif.deciziei nr.02-34 din 22.06.2023
 12. Pr.Dc.nr.12 la solicitarea finanţării nerambursabile din partea jud. Giurgiu
 13. Pr.Dc.nr.13 Cu privire la aprobarea formațiilor artistice
 14. Pr.Dc.nr.14 salarizarea personalului din IMSP
 15. Pr.Dc.nr.15.Aprobarea Strategiei pentru tineret pe anii 2024-2026
 16. Pr.Dc.nr.16 Aprobarea conditiilor de acces pe proprietatea publica CR
 17. Pr.Dc.nr.17 Aprobarea listei bunurilor publice
 18. Pr.Dc.nr.18 Transmiterea bunurilor din proprietatea statului în proprietatea CR
 19. Pr.Dc.nr.19 Cu privire la defalcările din profitul net ale întreprinderilor
 20. Pr.Dc.nr.20 transmiterea unor instituții
 21. Pr.Dc.nr.21 lichidare DASPF
 22. Pr.Dc.nr.22 Planul de activitate a CR pe 2024
 23. Pr.Dc.nr.23 recrutarea 2024
 24. Pr.Dc.nr.24 Evaluarea semestrială a funcționarilor 2023
 25. Pr.Dc.nr.25 numirea sefului CRIS