1. Decizie nr.07/01 din 09.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură

 2. Decizie nr.07/02 din 09.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua

 3. Decizie nr.07/03 din 09.12.2021 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2021

 4. Decizie nr.07/04 din 09.12.2021 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

 5. Decizie nr.07/05 din 09.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al bugetului raional

 6. Decizie nr.07/06 din 09.12.2021 Cu privire la recrutarea tinerilor născuți în anul 2006

 7. Decizie nr.07/07 din 09.12.2021 Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Giurgiu (România) pentru susţinerea proiectului ”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”

 8. Decizie nr.07/08 din 09.12.2021 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare a Consiliului raional și AO ”Genesis”

 9. Decizie nr.07/09 din 09.12.2021 Cu privire la instituirea unităților de asistent personal

 10. Decizie nr.07/10 din 09.12.2021 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2022

 11. Decizie nr.07/11 din 09.12.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcția Finanțe

 12. Decizie nr.07/12 din 09.12.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Consiliul raional Anenii Noi

 13. Decizie nr.07/13 din 09.12.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi

 14. Decizie nr.07/14 din 09.12.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul-Grădiniță „Luceafărul” Delacău

 15. Decizie nr.07/15 din 09.12.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Școala primară-grădiniță din s.Mereni

 16. Decizie nr.07/16 din 09.12.2021 Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP Gimnaziul Zolotievca

 17. Decizie nr.07/17 din 09.12.2021 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică

 18. Decizie nr.07/18 din 09.12.2021 Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din autorităţile publice ale raionului

 19. Decizie nr.07/19 din 09.12.2021  Cu privire la acordarea concediului de odihnă președintelui raionului

 20. Decizie nr.07/20 din 09.12.2021  Cu privire la modificarea și completarea unor decizii aprobate anterior

 21. Decizie nr.07/21 din 09.12.2021  Cu privire la numirea în funcția de şef al IMSP Centrul de sănătate Țînțăreni

 22. Decizie nr.07/22 din 09.12.2021  Cu privire la eliberare din funcție

 23. Decizie nr.07/23 din 09.12.2021  Cu privire la cererea de demisie a dlui Valentin Brinișter vicepreședinte al raionului

 24. Decizie nr.07/24 din 09.12.2021  Cu privire la audierea raportului comisiei de lucru pentru examinare procesului de realizare a modernizării și reconstrucției stadionului raional