Audierile publice privind proiectul bugetului raional pe anul 2023

25 ноября 2022

 

La  24 noiembrie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului raional au avut loc audieri publice privind proiectul bugetului raional pe anul 2023. La întrunire a fost prezent președintele raionului dnul Vicol Ion, președintele Comisiei de specialitate planificare, finanțe și buget – dnul Gorodinschi Alexei, conducătorii instituțiilor bugetare de nivelul II, primari, conducători ai instituțiilor desconcentrate, etc.

În cadrul audierilor publice a luat cuvânt dnul Vicol Ion președintele raionului, care a accentuat despre importanța planificării și gestionării finanțelor publice. Proiectul bugetului raional pe anul 2023 a fost prezentat de dna Boicu Cristina — șefa Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi. În prezentare Dumneaei s-a referit la volumul veniturilor și cheltuielilor estimate pe anul viitor, domeniile prioritare de acoperire financiară în limita volumului de resurse disponibile,  direcționate la programe de importanță majoră, care ar permite soluționarea problemelor strigente, fără admiterea de datorii creditoare și blocaje financiare, utilizând resursele bugetare în mod econom  și eficace. Toate propunerile și opinile parvenite în procesul consultărilor și audierilor publice vor fi examinate la ședința comisiei de specialitate.