Anenii Noi are conducere nouă pentru următorii patru ani

6 декабря 2023

În conformitate cu art.16 al Legii nr.436/2006 privind Administrația Publică Locală și în baza dispoziției președintelui raionului nr.248 din 30.11.2023, la data de 5 decembrie curent
și-a desfășurat lucrările ședința extraordinară a Consiliului raional Anenii Noi.
În cadrul ședintei a fost examinată următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiilor consultative ale Consiliului raional Anenii Noi.
2. Cu privire la alegerea președintelui raionului Anenii Noi.
3. Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Anenii Noi.
În urma demersului înaintat de către fracțiunea PAS, constituită din 12 consilieri, și cu votul a 19 consilieri raionali, la funcția de președinte al raionului a fost ales dl Alexandru Moisei.
Ulterior, la propunerea președintelui raionului au fost propuși spre aprobare în funcții de vicepreședinți ai raionului următorii candidați: domnului Dmitri Ciur — la funcția de vicepreședinte al raionului, responsabil de domeniiu social și domnul Alexei Maliuta la funcția de vicepreședinte al raionului, responsabil pe domeniul economic pentru următorii patru ani de mandat.
Candidaturile au fost acceptate și aprobate cu votul majorității consilierilor, prezenți la ședință.