ANUNŢ

15 февраля 2021

      Stimați agenți economici din sectorul zootehnic și crescători de bovine din raionului Anenii Noi!!!
Începând cu 16.02.2021 până la 19.02.2021, orele 09.00, în cadrul Programului UCIP IFAD în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală ACSA, vor avea loc
o serie de seminare informative cu genericul „Bunele practice de adaptare a sectorului de creștere a bovinelor la schibările climatice”
                    Obiectivele aborate în cadrul seminarelor:
— selectarea, reproducerea și ameliorarea raselor de bovine adaptate condițiilor locale;
— impactul schimbărilor climatice asupra creșterii bovinelor și măsuri pentru asigurarea rezilienței la stresul termic — sporirea virulenței bolilor și gradului de afectare cu dăunători
— eficientizarea sistemelor de creștere, alimentare, adaptare și întreținere a bovinelor;
Instruirile vor avea loc online pe platforma ZOOM.
Formatorii seminarului: dl.Mașner Oleg, dr. științe agricole, dl.Sergiu Coșmar dr.hab.științe agricole, expert de alimentație și nutriția animalelor.
Pentru informație suplimentară și linkul conferinței ZOOM vă adresați la specialiștii Secției Agricultură, Alimentație și Implimentarea Tegnologiilor Avansate a Consiliului Raional Anenii Noi
    Gnilenco Oxana 069551854, 026522767