ANUNŢ

2 марта 2021

 

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

Serviciul Tineret și Sport

anunță

Concursul de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret

      în anul 2021

Concursul se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2021, aprobat prin decizia Consiliului raional Anenii Noi

nr. 01/10 din 25 februarie 2021.

       Finanțarea programelor/proiectelor depuse de organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă a tinerilor, se acordă pentru acoperirea parțială a unui program sau proiect, în baza unui contract/acord încheiat între părți, însă nu mai mult de 20 000 (douăzeci mii) lei per proiect, oferiți solicitanților de finanțare din bugetul raional.

       Acordarea finanțărilor este condiționată de existența contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

       Concursul de finanţare se desfășoară în perioada 01 martie 2021 – 31 decembrie 2021.

       Perioada de implimentare a programelor/proiectelor va avea o durată de maxim 6 luni și trebuie să înceapă nu mai devreme de  01 iunie 2020 și să se finalizeze nu mai târziu de 01 decembrie 2021.

       Documentația de solicitare a finanțării se va depune pe suport de hârtie la cancelaria Consiliului raional Anenii Noi (or. Anenii Noi,  Piaţa  31 August, 4, et. I, biroul 100) sau online, în format PDF și Word/Excel, pe adresa de email: serviciults@gmail.com, până la data de 15 aprilie 2021,  ora 17.00.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2021 și formularul de aplicare cu anexele necesare pot fi solicitate la adresa de email: serviciults@gmail.com.

 

Persoana de contact: Rusu Olesea, șef Serviciu Tineret și Sport, nr. de telefon 079094514