Apel de depunere a dosarelor pentru granturi!

12 октября 2022

ATENȚIE!

Se lansează I-ul apel de depunere a dosarelor în cadrul Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”.
APELUL ESTE VALABIL PENTRU PERIOADA  04 OCTOMBRIE – 01 NOIMEBRIE 2022.
Sunt invitați să participe la Programul de granturi: producătorii agricoli individuali, care sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, activează în sectorul agricol, au efectuat investiții eligibile și vor prezenta dovada co-finanțării din surse proprii. Grantul post – investițional va rambursa 30% din valoarea investiției eligibile, cu un plafon de 10 000 dolari SUA per producător agricol. Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare No-Till, combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till), echipamente și sisteme de irigare. Totodată, se va acorda finanțare pentru implementarea de măsuri agrotehnice, fitoameliorative și hidrotehnice care conduc la ameliorarea solului. Un beneficiar va fi eligibil pentru un singur grant post-investițional. Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială în care s-a efectuat investiția, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, în limita termenului specificat în apelul de depunere.

Programul de granturi post – investiționale destinate MDT presupune consultanță gratuită oferită tuturor producătorilor agricoli interesați!
Maxim Pocaznoi – consultant: 069303090
Dosarele de aplicare pot fi depuse la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) până pe 01.11.2022.
Pentru informații suplimentare accesați
www.aipa.gov.md sau www.capmu.md