BULETIN INFORMATIV

2 июня 2021

FARM anunță instruiri pentru accesarea subvențiilor în avans în perioada 7-11 iunie curent cu o durată de 8h/zi în format onlin, taxa de participare 1000 lei.

La sfîrșit fiecare participant va primi un certificat

Programul de instruire este un curs destinat tinerilor, femeilor fermieri și migranților reveniți care doresc să se lanseze într-o activitate economică.

În urma instruirilor, beneficiarii vor fi eligibili să acceseze subvenții în avans până la 650 000 MDL pentru proiecte start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural,

De asemenea, această instruire este binevenită și doritorilor de a aplica la “Măsura 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole”, pentru depunerea cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, în cadrul Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Categoriile eligibile de solicitanți pentru Măsura 3 sunt persoanele fizice sau juridice înregistrate în localitățile rurale care lansează sau dezvoltă activități non agricole.

În cadrul cursului cu un număr total de 40 ore, beneficiarii vor fi instruiţi pe următoarele tematici:

-Prevederile Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în  avans pentru ;

-proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;

-Înregistrarea afacerii şi legislaţia în domeniu;

-Managementul afacerii;

-Planificarea afacerii;

-Managementul financiar;

-Evidenţa contabilă;

-Marketing şi vânzări;

-Managementul resurselor umane.

Organizarea activităților este coordonată împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) cu suportul Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural(FNDAMR). Pentru a afla condițiile de înregistrare la cursul de instruire, vă rugăm să expediați un mesaj cu datele de contact la adresa electronică: instruire@agrofarm.md sau să luați legătura cu responsabilul de înregistrare la numărul de telefon 068882205 staționar 022-235-696.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Secția agricultură,alimentație și

implementarea tehnologiilor avansate

tel:026522767