Buletin informativ agricol

30 мая 2022

ODIMM desfășoară înscrierea tinerilor la cursuri de formare antreprenorială.

Etapa a 2-a a Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” conține cursul de instruire de bază, cu o durată de 6 zile și are drept scop formarea tinerilor în domeniul  inițierii/dezvoltării unei afaceri și elaborarea proiectului investițional.
La această etapă se pot înregistra tinerii care au participat la activitățile de generare de idei – Hackathon realizate la Etapa 1 a Programului sau care au idei de afaceri, dar nu au participat la Etapa 1 a Programului și întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:
1. Tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere care nu depășește termenul de doi ani de la înfiinţare la data aplicării la Program, înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
2. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
3. Cetățenii Republicii Moldova.