Buletin informativ agricol

18 сентября 2023

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) vă informează că în perioada 18 septembrie – 16 noiembrie 2023, se va desfășura I-ul  Apelul  de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru forma de subvenționare în avans.

În acest context, plata în avans va fi acordată doar în baza unui proiect investițional, evaluat pozitiv de către AIPA în baza criteriilor de selectare prevăzute pentru fiecare măsură în parte.

Cererile de solicitare a subvențiilor în avans vor putea fi depuse pentru următoarele măsuri:

SA 1.1  Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale;

SA 1.2  Dezvoltarea infrastructurii exploatației agricole;

SA 1.3  Diversificarea activităților economice rurale;

SA 1.4  Stimularea producerii pe teren protejat;

SA 1.5  Înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, aromatice, medicinale și condimentare;

SA 1.6  Modernizarea exploatațiilor zootehnice;

SA 1.7 Transfer de cunoștințe, inovare și formare.

Subiecți ai subvenționării în funcție de măsură pot fi:

Fermierii micro și mici (definiți conform Legii nr.71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural); Persoanele juridice sau fizice care desfășoară activități în mediul rural sau activități agricole, altele decât fermierul;Unitățile administrativ teritoriale.

Organizațiile din domeniul cercetării și inovării, instituții de învățământ cu profil agroindustrial.

Printre condițiile de bază, pentru acordarea subvenției în avans, pot fi enumerate următoarele:

-deține un proiect investițional viabil;

-contribuția financiară al solicitantului reprezintă, în funcție de măsură, de la 10% până la 50% din valoarea proiectului;

-au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

-proiectul investițional urmează să fie implementat într-o localitate rurală;

-este deținătorul legal al bunurilor imobile și/sau al părților componente ale acestora în care urmează să se efectueze investiția;

-implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.