Buletin Informativ agricol

17 марта 2022

Specialiștii secției agricultură și alimentație au făcut vizite în teritoriu la agenții economici:  SRL ”Vinan Impex”,  specializat în pomicultură și viticultură, SRL ”Agarista Agricolă”,  specializată pe sectorul pomicultură; SRL ”Rudo Agro” – specializarea căreia este pomicultura, SRL ”Dare-Still”, specializat în pomicultură și culturile de cîmp, precum și  SRL ”Art Vlad”, specializat în viticultură.

În raion avem  2865 ha livezi și 1373 ha vie, din care 192 ha soiuri de masă. Principalelele  lucrări întreprinse  de agricultorii raionului în sectoarele  date pentru luna martie sunt: tăerea în uscat la vița de vie pentru menținerea formei și productivității, întru  reglarea procesului de creștere și rodire  și obținerea unei producții de bună calitate. La moment avem curățite din suprafața totală circa 1098 ha. În pomicultură se execută tăierile  de rodire și formare a coroanei,  la ziua de azi  avem curățite circa 2365 ha. Unii agricultori au eșit cu tractoatele în cîmp pentru pregătirea solului către semănăturile de primăvară.