Buletin informative agricol

11 мая 2022

S-a dat start depunerii cererilor de solicitare a compensației parțiale a accizei la motorină!

Producătorii agricoli (PA) pot depune cererile de solicitare pentru compensația parțială a accizei la motorină . Dosarele se depun pe întreaga perioadă a anului 2022, dar nu mai mult de un dosar pentru un semestru,conform perioadei:
— semestru I–până la 30 iunie;
— semestrul II –de la 1 iulie până la 15 noiembrie.

Pentru a fi eligibili dosarul depus la compensare, una din condițiile obligatorii este ca motorina să fie utilizată pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole și să fie achiziționată începând cu data de 29 aprilie curent, conform Regulamentului aprobat.Totodată, informăm, că accizele la motorină se compensează în mărime de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sai 894 lei per tonă.
IMPORTANT: dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului.

Notă: Toate documentele solicitate cu modalitatea de repartizare/ calculare le găsiți în Regulament aprobat în baza HG nr.275 din 27.04.2022.

Cu respect,
secția agricultură și alimentație