Concurs pentru ocuparea funcției vacante

1 февраля 2022

REPETAT

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social comunitar,-  în Primăria s.   Chetrosu  pe o perioada  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

  1. b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III),

 Documentele necesare

  1. Curriculum Vitae
  2. Copia diplomei de studii
  3. Certificatul medical
  4. Copia carnetului de muncă
  5. Copia buletinului de identitate
  6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, si Legea 133 din 2008  etc  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de     21 ianuarie    2022   până la data de   10 februarie  2022.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari