CONCURS!!!

          

DIRECȚIA ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI ANENII NOI
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Asistent medical al CRIS Anenii Noi (1 unitate)

LA CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
ANENII NOI (SEDIUL STR. SUVOROV. 59, ANENII NOI)

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM;
— Fișa medicala valabilă
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii specifice privind ocuparea postului (asistent medical): — studii medii speciale.
— Preferabil experienţă relevantă în domeniul socio-uman, minimum 1 an; — Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe — Compiuter (Word, Excel)

Dosarul de concurs va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
— Certificat medical

1. Atribuţiile de serviciu:
1.1. Ajută medicul la acordarea asistenţei medicale curente şi de urgenţă , supravegheaza copiii pe tot parcursul zilei , depistand orice caz de imbolnavire in timp util .
1.2. Efectueaza zilnic dimineata si dupa amiaza triajul epidemiologic al copiilor (termometrizare , control tegumente si mucoase , fund de gat ) si consemneaza pe caietul de triaj ( febra , varsaturi , scaun prost , eruptii cutanate ) pentru a depista precoce orice caz de boala .
1.3. Cere relatii parintilor in legatura cu starea de sanatate a copiilor si a modului in care s-au comportat la domiciliu ; se informeaza asupra starii de sanatate a familiilor pentru a evita eventualele boli transmisibile .
1.4.Informeaza seful de centru asupra cazurilor de imbolnavire depistate la triaj cat si a cazurilor de boli contagioase luand masurile necesare pentru izolarea cazului ; 9.5. Semnaleaza medicului centrui orice problema privind sanatatea copiilor si acorda primul ajutor in cazurile de urgenta.
1.6. Efectueaza tratamentele prescrise de medic in cazurile de urgenta si anunta parintii pentru a duce copilul la control medical;
1.7. Nu administreaza medicamente aduse de parinti fara avizul medicului si fara recomandare din partea medicului de familie;
1.8. Pastreaza medicamentele în conditii optime numai in dulapul de medicamente , controlînd periodic valabilitatea , aspectul, etichetele , etc si data deschiderii flacoanelor cu picaturi sau siropuri perisabile .
1.9. Va afișa la vedere lista copiilor cu diverse interdictii medicamentoase cat si pe ceea cu copiii aflati in evidenta speciala actualizand-o cu cazurile noi
1.10. Executa cantarirea si masurarea periodica a copiilor pentru examenul de bilanț consemnand în fisa medicala si in Registrele centrului
1.11. Transmite și prezinta la cabinetul medical analizele , vaccinarile , avizele prezentate de parinti ;
1.12. Va efectua educatia sanitara cu parintii ca si cu personalul din subordine explicand acestora anumite atitudini si manevre medicale in folosul copilului ;
1.13. In relatiile cu parinti si cu copii va avea un comportament nediscriminator folosind un limbaj si formule de adresabilitate adecvate .
1.14. Semnaleaza sefului de centru orice suspiciune de abuz , exploatare sau neglijenta asupra copilului ;
1.15. Va folosi instrumente de unica folosinta ( seringi , sonde , manusi , pahare , etc ) si raspunde de colectarea si distrugerea acestora in containere speciale ;
1.16. Respecta regimul de viata al copiilor ;
1.17. Administreaza si supravegheaza distribuirea corecta a mesei copiilor respectand regulile de igiena si prescriptiile alimentare ( eventuale alergii) cu vesela individualizata ;
1.18 Urmareste , supravegheaza si participa la modul in care se face curatenia , aerisirea , spalarea si dezinfectarea incaperilor , obiectelor si a mobilierului de catre personalul in subordine ;
1.19. Participa la modul in care se pregatesc si se schimba solutiile dezinfectante din centru ;
1.20. Urmareste , supravegheaza si participa la folosirea individuala a obiectelor de masa ( cana , farfurie , lingurite ) cat si a obiectelor de toaleta ( olita, pahar , pieptan , etc.) ;
1.21. Supravegheaza modul de colectare si dezinfectie a lenjeriei ca si modul de transport la spalatorie ;
1.22. Supravegheaza in mod activ somnul copiilor ;
1.23. Supravegheaza respectarea masurilor igienico-sanitare privind igiena individuala a copiilor ( baie , schimbarea lenjeriei, debarasarea pemparsilor , etc ) ; 9.24. Raspunde de modul de completare a evidentelor centrului ( raportul de tura , caietul de triaj , fisa medicala) ;
1.25. Instruiește lucratorii sociali ca in lipsa cadrului medical de la centru sa stie sa completeze evidentele, cu conditia de a anunta specialiștii de tura, medicul sau seful de centru despre problemele aparute si de a nu-si depasi competentele ;
1.26. Are sarcina de a se instrui permanent , fiind la curent cu noutatile medicale ; 1.27. Asistenta va purta echipamentul de protectie curat si va avea o tinuta decenta in fata beneficiarilor
1.28. Respecta deontologia medicala, secretul professional.
1.29 Sesizeaza conducerea/echipa multidisciplinara din centru despre orice tentative sau situatie de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
1.30 Asigura, alaturi de tot personalul din centru , realizarea masurilor privind siguranta si securitatea copiilor din centru , conform Standardelor Minime Obligatorii si a Regulamentului de Organizare si Functionare.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs 16 mai 2022

După informaţii necesare de adresat la:
Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.
Telefon 0-265-2-23-59, 068506638
Responsabil de colectarea dosarelor — Balan Svetlana, manager Centru.

Cunoştinţe:
• Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
• Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
• Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
• Cunoaşterea a limbilor română şi rusă;

DIRECȚIA ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA A FAMILIEI ANENII NOI
Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
Psiholog al Centrului de Reabilitare (0,5 unitate)

LA CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ
ANENII NOI (SEDIUL STR. SUVOROV.59 ANENII NOI)

Condiţii de participare la concurs:
— Cetăţean al RM;
— Fișa medicala
— Domiciliu permanent în RM;
— Studii superioare/masterat de specialitate ( psihologie, psihopedagogie);
— Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;
— Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
— Cunoaşterea limbii de stat;
— Cunoştinţe — Compiuter (Word, Excel)
Dosarul de concurs care va conţine:

— Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
— Copia buletinului de identitate;
— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
— Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
— Certificat medical

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs 16 mai 2022

După informaţii necesare de adresat la:
Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.
Telefon 0-265-2-23-59, 068506638
Responsabil de colectarea dosarelor — Balan Svetlana, manager Centru.

Bibliografia concursului:

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;
* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,
* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),
* Codul Familiei al RM