CONSILIU RAIONAL TRANSPARENT.CULTURA, TINERET ȘI SPORT

7 сентября 2023

Raport de activitate pe perioada de mandat 2019-2023 a Consiliului Raional Anenii Noi, care reflectă efortul comun al întregii echipe întru îndeplinirea sarcinilor asumate. Raportul va conține o serie de publicații, unde va fi prezentat nivelul de implementare pe domenii.
2. DOMENIUL CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
Anul 2020
 Lucrări de reparație capitală a clădirii Casei Raionale de Cultură (termoizolarea pereților și lucrări de consolidare)
 Modernizarea IP Școala Sportivă Anenii Noi
 Construcția terenului de mini-fotbal la IP LT „OLIMP”, Puhăceni
 Construcția terenului de mini-fotbal la IP Gimnaziul „A.Guzun”, Bulboaca
 Executarea lucrărilor de reparație curentă a sălii de sport la IP Gimnaziul „Vișegrad”, Calfa
 Construcția terenului de mini-fotbal la IP Gimnaziul Cobusca Nouă
 Construcția terenului de mini-fotbal la IP Gimnaziul-grădiniță Delacău
 Construcția terenului de mini-fotbal la IP Gimnaziul Floreni
 IP Gimnaziul s.Gura-Bîcului: construcția terenului de mini-fotbal
 Comuna Chetrosu: construcția stadionului de mini-fotbal.
 Reparația capitală a acoperișului centrului multifuncțional Maximovca
 Reparația capitală a acoperișului casei de cultură Ochiul Roș
Anul 2021
 Elaborarea proiectului de reconstrucție a cazangeriei sălii de sport (box), Scoala Sportivă
 Reparație capitală (amenajarea teritoriului) la Casa Raională de Cultură
 Elaborarea documentelor de proiect și deviz pentru reparația capitală a clădirilor Școlii Sportive Anenii Noi
 Cofinanțarea Primăriei Telița pentru reparația clădirii Casei de Cultură, proiect în acord cu AIPA(sistemul de încălzire)
 Construcția terenului de mini-fotbal, liceul Pulkin, Anenii Noi
 Comuna Telița: cofinanțarea construcției terenului de mini-fotbal
 Reparația capitală a sistemului de iluminare, sala de sport Liceul teoretic Mereni
 Cofinanțarea construcției terenului de mini-fotbal, primăria Mereni
 Construcția terenului de mini-fotbal, Gimnaziul Zolotievca
 Cofinanțarea construcției terenului de mini- fotbal, satul Chirca
 Asigurarea contribuției pentru construcția terenului de mini-fotbal, Gimnaziul Ciobanovca
Anul 2022
 Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației în sală de sport ( și dotarea cu inventar) prin Proiect, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu, România,
 Reparația capitală (amenajarea teritoriului) a Casei Raionale de Cultură Anenii Noi
 Cofinanțarea construcției terenului de mini-fotbal, comuna Ciobanovca
 Cofinanțarea proiectului de dezvoltare regională ,,Anenii Noi — Hub Național de turism sportiv” și lucrările de curățare a canalelor. Primăria Anenii Noi
 Cofinanțarea construcției terenului de mini-fotbal, primăria Roșcani
 Acoperirea parțială a cheltuielilor de desfășurare a spartachiadei raionale, Primăria Șerpeni
 Cofinanțarea lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport IP Gimnaziul-grădiniță Telița
 Cofinanțarea reparației capitale a complexului sportiv IÎ LT «Emil Nicula», Mereni
 Modernizarea și reconstrucția stadionului raional (teren artificial de fotbal). Reparația capitală a construcțiilor speciale, reconstrucția stadionului
Anul 2023
 Primăria Mereni: acoperirea pațială a cheltuielilor pentru deșfăsurarea spartachiadei raionale sportive
 Primăria Cobusca Nouă: reparația capitală a drumului de acces către stadionul de fotbal în cadrul Programului DAR 1+3
 Primăria Roșcani: cheltuieli de deplasare a ansamblului de dans Strămoșasca în județul Arad, Romania
 Primăria Anenii Noi: cofinanțarea proiectului de dezvoltare regională HUB Național de turism sportiv
 I.P Gimnaziul Roșcani: cofinațarea reparației capitale a sălii sportive, sălii de festivități și a unui bloc sanitar (UNDP)