CONSILIUL RAIONAL TRANSPARENT. ÎNVĂȚĂMÂNT

12 сентября 2023

Raport de activitate pe perioada de mandat 2019-2023 a Consiliului Raional Anenii Noi

Anul 2020

 • IP Liceul Teoretic Andrei Straistă — reparația capitală a blocului de studii
 • Procurarea și instalarea turnului de apă la IP Tabăra de odihnă raională „Viișoara”,
 • IP LT „A.Pușkin”, or.Anenii Noi — executarea lucrărilor de reparație capitală a blocului administrativ
 • IP LT „OLIMP”, Puhăceni — reparația capitală a pardoselei
 • IP LT „I.Creangă”, Hîrbovăț — reparația capitală a cantinei, cofinanțare în cadrul proiectului
 • IP Gimnaziul Ciobanovca — executarea lucrărilor de reparație capitală a cantinei
 • IP Gimnaziul Ciobanovca —  amenajarea terenului aferent
 • IP Gimnaziul „A.Guzun”, Bulboaca — procurarea și instalarea arzătoarelor la cazane
 • Construcția blocului sanitar interior — IP Gimnaziul Cobusca Veche
 • Reparația capitală a acoperișului cantinei — IP Gimnaziul Roșcani (cofinanțare în cadrul proiectului implementat cu PNUD)
 • IP Gimnaziul-grădiniță Merenii Noi — lucrări de proiectare a unui bloc nou de învățământ pentru educație timpurie
 • Schimbarea ferestrelor IP Gimnaziul Chirca
 • Schimbarea geamurilor și a ușilor IP Gimnaziul-grădiniță Delacău
 • IP Gimnaziul-grădiniță Telița — reparația capitală a cantinei (contribuție FISM)
 • IP Gimnaziul Șerpeni — schimbarea geamurilor și a ușilor
 • Iimplementarea proiectului „Schimbarea și modernizarea sistemului de încălzire la IP LT Varnița”
 • Liceul teoretic A.Pușkin — dotarea sălilor de clasă cu mobilier
 • Liceul teoretic A.Pușkin- dotarea cu utilaj tehnic

Anul 2021

 • Elaborarea documentației de proiect pentru reparația a trei săli de grupă din grădinița de copii comuna Zolotievca
 • Construcția bazinului și amenajarea zonei de agrement la IP Tabăra de odihnă ,,Viișoara-Anenii Noi”, Ciobanovca
 • Cofinanțare: reparația capital[ (termoizolarea clădirii) IP Liceul Teoretic ,,Olimp,, Puhăceni în cadrul ,,Programului de grant pentru proiectele securității umanitare ,,KUSANONE,, oferit de ambasada Japoniei în RM
 • Cofinanțare: schimbarea și modernizarea sistemului de încălzire IP Liceul Teoretic Varnița, proiect în cadrul Programului “Comunitatea mea”, finanțat de USAID și IREX
 • Cofinanțare: reparația capitală a grădiniței de copii Ciobanovca în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică (termoizolarea acoperișului, pereților, schimbarea ușilor și ferestrelor), finanțat de către Fondul  pentru Eficiență Energetică
 • Gimnaziul „Vișegrad” Calfa — executarea reparațiilor curente
 • IP Gimnaziul „Anton Guzun” Bulboaca — executarea lucrărilor de reparație a acoperișului
 • Contribuție în cadrul proiectului Reforma Învățământului în Moldova, conform acordului de grant implementat de FISM, pentru reabilitarea IP Liceul Mihai Eminescu
 • Gimnaziul Șerpeni — reparația capitală a acoperișului

Anul 2022

 • Reparația capitală a blocurilor sanitare — IP Gimnaziul Todirești
 • Procurarea și instalarea cazanelor — IP Gimnaziul Roșcani
 • Procurarea și instalarea unui cazan — IP Gimnaziul Ciobanovca
 • Cofinanțare: construcția blocului sanitar din interiorul clădirii Școlii de arte Anenii Noi
 • Contribuție la proiectul ,,Reabilitarea acoperișului clădirii gimnaziului Roșcani”, în cadrul programului de granturi UNDP
 • Procurarea ferestrelor și ușilor — IP Gimnaziul-grădiniță «Luceafărul», Delacău
 • Contribuție la renovarea sistemului intern de încălzire a clădirii IP LT «Ion Creangă», Hîrbovăț
 • Elaborarea proiectului tehnic la reparația capitală a acoperișului IP Gimnaziul Speia
 • Reparația capitală a blocurilor sanitare IP GimnaziulTodirești
 • Reparații capitale la implimentarea proiectului «Clasa Viitorului» —  IP LT «Alexandr Pușkin» Anenii Noi

Anul 2023

 • P Liceul Teoretic “A. Pușkin” — dotarea sălilor de clasă cu mobilier
 • P Gimnaziu Chirca — procurarea și instalarea a două cazane
 • P Gimnaziu Speia —  procurarea și instalarea a două cazane
 • P Gimnaziu Șerpeni -schimbarea parțială a geamurilor din hol
 • P Gimnaziu A. Guzun, Bulboaca — reparația blocului sanitar
 • P Liceul Teoretic I. Creangă, Hîrbovăț — renovarea sistemului intern de încălzire a clădirii
 • P Gimnaziu Grigore Vieru, Chetrosu — renovarea sistemului de încălzire
 • P Liceul Teoretic I. Creangă, Hîrbovăț — renovarea sistemului intern de încălzire a clădirii
 • P Liceul Teoretic A. Straistă, Anenii Noi — elborarea documentației de proiect pentru reparația capitală a sistemului de termoficare
 • P Liceul Teoretic “A. Pușkin”, Anenii Noi — elaborarea documentației de proiect a sistemului de termoficare
 • Primăria Merenii Noi — cofințarea proiectului Construcția unui bloc nou de învățământ pentru educație timpurie (FNDRL)