CONSILIUL RAIONAL TRANSPARENT. DRUMURI

5 сентября 2023

Raport de activitate pe perioada de mandat 2019-2023 a Consiliului Raional Anenii Noi, care reflectă efortul comun al întregii echipe întru îndeplinirea sarcinilor asumate. Raportul va conține o serie de publicații, unde va fi prezentat nivelul de implementare pe domenii.

 

 1. Reparația drumurilor

Anul 2020 — Total infrastructura rutieră 142 835,03 mii lei

 • Reparația drumului L474 — drum de acces spre s.Puhăceni
 • Reparația drumului L478.1-R2 — drum de acces spre s.Albinița
 • Reparația drumului L478 — drum de acces spre s.Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni
 • Reparația drumului L475 — drum de acces spre s.Varnița
 • Reparația drumului L479 — drum de acces spre s.Beriozchi-Hîrbovățul Nou
 • Reparația drumului L477-R2 — drum de acces spre s.Calfa-s.Roșcani
 • Reparația drumului L476-R2 — drum de acces spre s.Hîrbovăț

Anul 2021 — Total infrastructura rutieră 13 209,1 mii lei

 • Reparația drumului L 478.1 R2 — drum de acces spre s.Albinița
 • Reparația drumului L 485 — drum de acces s. Ciobanovca – s.Geamăna (2,5 km)
 • Întreținerea drumurilor publice pe timp de iarnă și vară
 • Reparația curentă și întreținerea drumurilor publice raionale

Anul 2022 — Total infrastructura rutieră 12 787,4 mii lei

 • Reparația drumului L 478.2 R2 – Botnăreștii Noi – Botnăreștii Vechi – Salcia (sector Botnăreștii Noi – Botnăreștii Vechi 0,635 km)
 • Reparația drumului L 478 – Bulboaca – Chirca –Merenii Noi –Floreni (sector Socoleni-Botnăreștii Noi 0,650 km)
 • Reparația drumului G109- drum de acces s. Telița (0,2 km)
 • Reparația drumului L 476 – R2 — drum de acces s. Hîrbovăț
 • Reparația drumului L 478 – Bulboaca – Chirca –Merenii Noi–Floreni (sector Chirca 0,4 km)
 • Întreținerea drumurilor publice pe timp de iarnă și vară

Anul 2023

 • Reparația drumului L478 Bulboaca – Chirca –Merenii Noi–Floreni (sectorul Socoleni – 0,2 km)
 • Reparația drumului L478 Bulboaca – Chirca –Merenii Noi–Floreni (sectorul Botnăreștii Noi – 0,75 km)
 • Reparația drumului L479 drum de acces spre s.Beriozchi-Hîrbovățul Nou (1,16 km)
 • Reparații curente și întreținerea drumurilor locale