Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 14.03.2024

 1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2023.
 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2023.
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024.

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2024.

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale 
 1. Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret.
 1. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2024.
 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2024-2027.
 1. Cu privire la Programul raional de securitate transfuzională și autoasigurarea cu produse sanguine pentru anii 2024-2027.
 1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.03/19 din 19.12.2023 ”Cu privire la defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în bugetul raional al Consiliului raional Anenii Noi”.
 2. Cu privire la casarea bunurilor materiale ale IP Liceul Teoretic Varnița.
 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate, raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Speia
 2. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate, raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Cobusca Veche
 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi.
 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Consiliului raional Anenii Noi.
 1. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara anului 2024;
 1. Cu privire la încetarea raportului de serviciu a șefei IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi.
 2. Cu privire la darea în locațiune a încăperilor din incinta CR Anenii Noi
 3. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a suprafeței din incinta IMSP CS Speia
 4. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a bunurilor din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi.
 5. Cu privire la completarea Deciziei CR nr.03/28 din 17.08.2023 ”Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea statului Consiliului raional Anenii Noi”
 6. Cu privire la aprobarea tăierilor în vegetația forestieră din afara fondului forestier din zona de protecție a drumurilor raionale.
 7. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a componenței nominale a comisiilor consultative ale Consiliului raional Anenii Noi.
 8. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice.
 9. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/5 din 29 ianuarie 2024
 10. Cu privire la transmiterea patrimoniului.
 11. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.02/14 din 22.06.2023