Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 17.08.2023

15 сентября 2023

Dc.nr.03-01. Cu privire la corelarea bugetului raional

Dc. nr. 03-02 Cu privire la executarea bugetului  raional pe 6 luni ale anului 2023

Dc.nr.03-03.Cu privire la modificarea Deciziei CR nr. 01/02 din 09 martie 2023 cu privire la modificarea  bugetului raional pe anul 2023 

Dc.nr.03-04. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023

Dc.nr.03-12 Cu privire la  reorganiz. IP LT Olimp Puhaceni

Dc.nr.03-13. Cu privire la retragerea din gestiune economică economică a patrimoniului publică

Dc.nr.03-14. Cu privire la transm. in comodat SR

Dc.nr.03-15  Cu privire la gestiunea economică  asupra unor încăperi

Dc.nr.03-16 Cu privire la înregistarea dreptului de  proprietate  asupra unuor construcții

Dc.nr.03-17.  Cu privire la aprobarea Memorandului  de înțelegere între Consiliul raional Anenii Noi și Consorțiul STRIVE

Dc.nr.03-18. Cu privire la  acord de finantate cu APL de nivelul  I.

Dc.nr.03-19.  Cu privire desemnarea membr.CECE

Dc.nr.03-20. Cu privire la încorporarea în perioada  toamna-iarna 2023-2024

Dc.nr.03-21. Cu privire la casarea bunurilor la  Centrul de reabilitare

Dc.nr.03-22. Cu privire la numirea  în funcție de șef a CS Mereni

Dc.nr.03-23. Cu privire la numirea în funcție de șef a  CS Bulboaca

Dc.nr.03-24 Cu privire la  încetarea raporturilor de serviciu 

Dc.nr.03-25  Cu privire la completarea și modificarea unor decizii 

Dc.nr.03-26. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu 

Dc.nr.03-28 Cu privire la  transmiterea bunurilor proprietatea statului CR Anenii Noi