Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 26.05.2022

 1. Cu privire la totalurile realizării Strategiei de incluziune socilală a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2016-2021 în raionul Anenii Noi.                            
 1. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.                                                                                                                        
 1. Cu privire la totalurile realizării Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021.                                                              
 1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 cu Legea  Bugetului de Stat nr.205/2021 pentru anul 2022.                                      
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022.
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.                                                                                                                                     
 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional .                                                                                                                                
 1. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de achiziție și instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi și garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi.   
 2. Cu privire la examinarea Prescripției 25-09-12/596  din  20.04.2022.
 1. Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției  financiare  25-09-12/556 din 12 aprilie 2022.                                                                                                                          
 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile.

12. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP  Gimnaziulș Șerpeni.                                                                                                                        

13. Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcţiei Finanţe.   

   14. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în  proprietatea Statului

      

15. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta  Consiliului raional.                                                                                                                       

16. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta IMSP CS Mereni.

      

17. Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi

18. Cu privire la darea în locațiune a încăperii  din incinta IMSP CS Bulboaca.        

19. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperii din incinta ÎI Liceul Teoretic ”Andrei Straistă Anenii Noi.                                                             

20. Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern.                       

21. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni anticorupție la nivel local.              

22. Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu a secretarului Consiliului raional Anenii Noi.                                                                                                                         

 23. Cu privire la modificarea și completarea unor decizii aprobate anterior.