Deciziile Consiliului raional din 10.03.2022

 1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2021                                 
 1. Cu privire la eliberarea din funcție a vicepreședintelui raionului Anenii Noi.
 2. Cu privire la numirea în funcție a vicepreședinților raionului.
 3. Cu privire la  executarea  bugetului raional pentru anul 2021
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al  bugetului raional
 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale
 1. Cu privire  la  aprobarea  organigramei  și  statelor  de  personal a IMSP  Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2022
 1. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP  Spitalul  raional  pentru  anul 2022
 1. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2022
 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional 04/17 din 24.06.2021
 3. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Vișegrad Calfa și IP Gimnaziul  Roșcani
 4. Cu privire la reorganizarea IP Școala Primară Hîrbovățși IÎ LT ”Ion Creangă” Hîrbovăț
 5. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Maximovca și IP LT ”Emil Nicula” Mereni
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei  Raionale de Cultură Anenii Noi  (centru cultural multifuncțional)                                                       
 7. Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret.
 8. Cu privire la extinderea serviciilor pentru tineri la nivel local.
 9. Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din incinta IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
 10. Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi
 11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IP LT A.Pușkin Anenii Noi
 12. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi
 13. Cu privire la demisia din funcția de șef a Direcției economie, dezvoltare regional și atragerea investițiilor
 14.  Cu privire la modificarea și completarea unor decizii  aprobate anterior.