Deciziile Consiliului raional din 25 august 2022

 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii 2022-2023
 2. Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2022
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional
 1. Cu privire la asigurarea populației raionului cu apă potabilă de calitate
 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025     
 1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01-13 din 23.02.2006 ”Cu privire la instituirea azilului pentru persoanele în etate și cu disabilități”
 1. Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare strategic al Centrului raionalde plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități pentru anii  2022-2025 
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi și a componenței nominale al Consiliului Consultativ
 1. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în  proprietatea APL de nivelul I Anenii Noi
 2. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Consiliului raional Anenii Noi 
 3. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în toamna 2022 — iarna 2023
 1. Cu privire la instalarea indicatoarelor de circulație rutieră pe drumul public local L 478 – sat.Bulboaca – sat.Chirca – sat.Merenii Noi – sat.Floreni (transon sat.Bulboaca)
 2. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Țînțăreni
 3. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele  fixe  IMSP CS Varnița
 4. Cu privire  la casarea mijloacelor fixe ale IP Gimnaziul ”Vișegrad” Calfa
 5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP Liceul Teoretic Varnița 
 6. Cu privire la  casarea mijloacelor  fixe ale Consiliului raional
 7. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior
 8. Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției economie, dezvoltare și atragerea investițiilor.
 9. Cu privire la instalarea indicatoarelor de circulație rutieră pe drumul public local L 476 R-2, drum de acces spre s. Hîrbovăț.