Anunț de intenție!

2 июня 2022

Asociația obștească GENESIS” implementează proiectul reparații capitale la Azilul pentru
persoane in etate si cu dizabilitati sat. Puhaceni. În cadrul acestui proiect va fi reparat azilul , care
va deservi persoanele vârstnice și cu dizabilități din s. Puhăceni.
Această activitate este realizată din resursele Fundației Soros Moldova, în baza Contractului de
grant nr. G15148 din 26.10.2021

Scrisoare de invitatie azil Puhăceni