Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 22.06.2023

 1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2022
 2. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.
 3. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/02 din 09.03.2023 cu privire la  modificarea  bugetului  raional  pe  anul 2023.
 4. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023.
 5. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pe anul 2023.
 6. Cu privire la activitatea Instituției Publice Centrul de Creație a Elevilor Ciocârlia  Anenii Noi.
 7. Cu privire la activitatea Instituției Publice Școlii Sportive Anenii Noi
 8. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Arad (România) pentru susţinerea proiectului de achiziție și instalare a sistemului/aparatului de roentgen la IMSP Spitalul raional Anenii Noi.
 9. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de achiziție și instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi și garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi.
 10. Cu privire la instituirea Serviciului tutelă/curatelă.
 11. Cu privire la instituirea Serviciului Sprijin alimentar
 12. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare” anul 2023.
 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a șefilor IMSP Centrele de Sănătate din raion
 14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare a sportivilor de performanță din raionul Anenii Noi
 15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară
 16. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP ”Centrul de Sănătate Mereni”
 17. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP ”Centrul de Sănătate Bulboaca”
 18. Cu privire la numirea în funcție de manager ÎM Biroul Raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi
 19. Cu privire la aprobarea Statutului Î.M.”Biroul  raional de proiectare, prospecțiune  și  servicii Anenii Noi”
 20. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare semestrială a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din autoritățile publice ale raionului.
 21. Cu privire la examinarea notificării parvente de la OT Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-236 din 20.04.2023
 22. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și a materialelor de gospodărie
 23. Cu privire la transmiterea unui bun imobil IP ”Școlii Sportive Anenii Noi” în gestiunea economică
 24. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe  ale Direcției Finanțe
 25. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Anenii Noi
 26. Cu privire la casarea bunurilor materiale (literatură artistică și metodică)
 27. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
 28. Cu  privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Speia
 29. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțăreni
 30. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Cobusca Veche
 31. Cu privire  la casarea bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale Centrului  de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi
 32. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi.  
 33. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/04 din 09.03.2023