În atenția producătorilor agricoli !

12 июля 2022

S-a modificat Regulamentul privind compensarea accizei la motorină

      Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.275/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.

Regulamentul modificat prevede că accizele la motorină se compensează după cum urmează:

1) în cuantum de 100 % din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, clasificate conform prevederilor Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) în  cuantum  de 30 %  din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă – pentru alte  categorii  de  întreprinderi  care  nu  sunt specificate  în Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

3) în cuantum de 100 % din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile din sectorul zootehnic.

În acest scop, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate suplimentar 120 milioane lei. Astfel, Fondul pentru rambursarea integrală a accizei pentru producătorii agricoli va constitui 320 milioane lei.

IMPORTANT:

Termenul-limită  de  depunere a dosarelor pentru semestrul I este 15 august 2022, iar pentru semestrul II – 15 noiembrie.

        Solicitanții care au depus dosarele în semestrul I pentru compensarea accizelor la motorină procurată începând cu 29 aprilie au posibilitatea de a completa cererea de solicitare a compensației cu facturi fiscale ce confirmă utilizarea motorinei începând cu 1 ianuarie 2022.

Regulamentul nou și actele necesare le puteți accesa pe saitul AIPA

             Solicitanții de compensații vor putea depune pe parcursul anului două dosare la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură sau câte un dosar per semestru. Plafonul maxim pentru un beneficiar este de 200 mii lei anual, dublu față de prevederile anterioare.